Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overlegorgaan Kustwacht

De agenda van het overlegorgaan Kustwacht zag eruit als volgt: overlopen milieu-gerelateerde actiepunten, feedback overleg aanpassen afsprakenregeling drenkelingen op basis van de aangehaalde probleemstelling en de stand van zaken van de hervorming van de Civiele Bescherming voor de pollutiebestrijdingscapaciteit van ons land.  Verder stonden ook de hervorming van de pleziervaartwetgeving en het project Kustwachtcentrale MAiDEN op de agenda. (27/06/2018)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be