Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg ROM

De gouverneur zat op dinsdag 22 juni 2022 het Regionaal Overleg Metropool (ROM) voor, dat opnieuw via teams doorging. Dit overlegorgaan streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. De Vlaamse verkozenen die deel uitmaken van het bureau en de algemene vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, de Vlaamse medewerkers die deze EGTS opvolgen en een vertegenwoordiger van Transforum vzw maken deel uit van het ROM. De vergadering stond vooral in het teken van de voorbereiding van het Bureau van de Eurometropool van maandag 28 juni 2021.  Grensoverschrijdend werk, duurzame grensoverschrijdende mobiliteit, het Europa van de Burger en het Blauw Park waren de belangrijkste punten die werden besproken.  Vertegenwoordiger van de Vlaamse regering Gaëtan Poelman gaf een stand van zaken van het dossier doorgaand vrachtverkeer in de Eurometropool.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be