Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg met de bekkencoördinatoren en Katrien Thomaes

Op maandag 15 mei zaten de bekkencoördinatoren en de gouverneur, voorzitter van de bekkenbesturen Brugse Polders, IJzer en Leie samen om de komende bekkenbesturen voor te bereiden. Om de band tussen de bekkenwerking en de Vlaamse Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid te versterken, sloot ook de voorzitter, dhr. Bernard De Potter aan.
Een belangrijk agendapunt is het wateruitvoeringsprogramma dat aangeeft wie met wat wanneer aan zet is. De focus ligt op het engagement van de partners voor de voortgang van acties uit de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 maar op vraag van de bekkenbesturen Brugse Polders, IJzer en Leie werden alle water gerelateerde projecten binnen een bekken mee opgenomen om een volledig overzicht te bieden. Sterke punten zijn het toenemende belang van water en daarmee ook de engagementen van de partners van het integraal waterbeleid. Dat is duidelijk te zien aan de nieuwe dynamiek gekoppeld aan de Blue Deal, Waterlandschapsprojecten, Strategische Projecten voor IJzer- en Handzamevallei en Mandel, verschillende nieuwe landinrichtingsprojecten,… Het bekkensecretariaat bewaart het overzicht, de bekkenbesturen houden alle puzzelstukken samen en zoeken naar koppelkansen. De uitdagingen zijn groot, zowel op vlak van voorkomen van waterschaarste en wateroverlast als op vlak van verbeteren van de waterkwaliteit. De grootste knelpunten liggen in een rits aan belemmeringen zoals nood aan structurele financiering, personeelscapaciteit, doorlooptijd voor vergunningen, grondverwerving, handhaving en het creëren van draagvlak op verschillende niveaus. Sommige projecten overstijgen het bekkenniveau, zoals de problematiek van het Boudewijnkanaal of hebben een extra duwtje in de rug nodig, zoals de Oudlandpolder, project Majéteaux, Seine-Schelde. Daar treedt de gouverneur op als coördinator tussen Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen. (15/05/2023)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be