Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg Kustvisie

De Vlaamse Regering besliste op 25 juni om het Complex Project Kustvisie verder te zetten in een meer passende processtructuur.  Het project Kustvisie wil de kust en het achterland beschermen op lange termijn tegen een zeespiegelstijging van 3 meter.  Het projectteam en consortium lichtte de vervolgstappen van het project toe en wisselde met de gouverneur van gedachten over de bestendiging van zijn rol in het publieke traject. (23/08/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be