Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Nieuw netwerk moet zorgen voor efficiëntere informatie-uitwisseling tussen België en Frankrijk

Op vrijdag 4 oktober 2019 kende een nieuw grensinformatienetwerk (GIN) in West-Vlaanderen de doorstart. Concreet gaat het om een initiatief dat de informatie-uitwisseling tussen Belgische en Franse politiediensten aan beide kanten van de grens zal moeten versterken. De inzet is vooral het nog sneller en gerichter delen van die informatie die de sleutel kan vormen in bepaalde gerechtelijke en bestuurlijke dossiers, feiten of fenomenen. Tijdens een persmoment werd het doel en de werking van het grensinformatienetwerk toegelicht in het bijzijn van de verschillende initiatiefnemers en autoriteiten. Voorafgaandelijk was er een overleg met de gouverneur van West-Vlaanderen, de Commissaris-generaal van de Federale Politie, de Préfet des Hauts de France, de gouverneur van Henegouwen, het federaal parket en parket West-Vlaanderen en Henegouwen, de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de mandaathouders van de federale en lokale politie van de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen. Ook de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid was hierop aanwezig.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be