Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Netwerkdiner VN Delta

Voorafgaandelijk aan de  jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Deltaconferentie nam de gouverneur deel aan het netwerkdiner in Middelburg.  Dit netwerkdiner voor de bestuurders van de VN Delta en de agendaleden van de stuurgroep is een moment om informeel bij te praten en van gedachten te wisselen.  Op  het einde van het diner nam gedeputeerde de Bethune het slotwoord met daarin een terugblik van de verwezenlijkingen van de VN Delta Conferentie 2021 in West-Vlaanderen. (15/11/2022)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be