Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Netwerk bestuurlijke handhaving

Sinds vorig jaar werd, binnen de diensten van de gouverneur, de coördinatie van een netwerk bestuurlijke handhaving in West-Vlaanderen opgenomen. Bestuurlijke handhaving is de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Via controle op toelatingen, subsidies, vergunningen, vennootschappen, handelszaken… wordt nagegaan of de, op het eerste zicht, legale façade van een onderneming of ondernemer, klopt.
Het netwerk heeft als belangrijkste doel de trekkers en partners in dit nieuw verhaal bewust en alert te maken.  Maandelijks komt de stuurgroep van het netwerk samen om actiepunten te bespreken, infosessies te organiseren enz.
Op 26 mei nam de gouverneur deel aan het overleg van de stuurgroep, onder leiding van professor Jelle Janssens van de UGent, specialist in deze materie. Zij debatteerden over de core business van het netwerk, het gevaar van mission creep en het verschil en relatie tussen en met bestuurlijke politie en bestuurlijke handhaving. Tevens werd gebrainstormd over de infosessie in het najaar voor burgemeesters en korpschefs. (26/05/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be