Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

MAiDEN Decision Making Board

Op woensdag 11 september 2019 vond de zevende vergadering plaats van de MAiDEN Decision Making Board  in de Ambtswoning van de gouverneur. De leden van deze vergadering luisterden naar de voortgangsrapportage gebracht door de voorzitters van de verschillende werkpakketten (op financieel, technisch en juridisch vlak) en gaven hun goedkeuring aan het tweede “Progress Report”, dat halverwege september aan EASME moest worden bezorgd. Tevens werd uitgebreid de tijd genomen voor een feedback van het EASME-monitoring visit, dat plaatsvond op 28 juni. Het monitoring visit is een tussentijds bezoek van de subsidiërende Europese instantie om de voortgang van het project van nabij op te volgen. De opmerkingen werden overlopen en indien nodig geremedieerd, en er werd akte genomen van het feit dat de vertegenwoordigers van EASME tevreden waren over de voortgang van het project. Naast de goedkeuring van het progress report, besliste de Decision Making Board over de te nemen acties met betrekking tot beschikbare budgetten voor consultancy en over juridische aangelegenheden. Tevens werd de voorlopige invulling van het “Final Event” vastgelegd. Het Final Event zal doorgaan op 6 maart 2020.

Op vrijdag 28 juni 2019 tekenden de MAiDEN projectpartners present voor een zogeheten 'monitoring visit'. MAiDEN staat voor MAritime Information Data Exchange Network. Dit project wordt gesubsidieerd door het agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) van de Europese Unie (EU) en moet een vlottere uitwisseling van informatie tussen de deelnemende partners mogelijk maken. Vijf kustwachtpartners werken hiervoor samen: het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Defensie, Douane, Scheepvaartpolitie en het Directoraat-Generaal (DG) Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit. De diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen en het secretariaat Kustwacht zorgen voor de nodige ondersteuning.

Het project ging van start op 1 maart 2018 en kent een looptijd van twee jaar. Ondertussen zitten we al meer dan halfweg, het perfecte moment om een tussentijdse stand van zaken op te maken. Daarom kwam de subsidiërende Europese instantie EASME-polshoogte nemen in Brussel. Vertegenwoordigers van alle projectpartners zorgden voor de nodige tekst en uitleg bij de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen. Naast enkele vragen over de financiële regeling, zijn de specialisten ter zake wat dieper ingegaan op een aantal technische kwesties rond geautomatiseerde informatie-uitwisseling. Er werd ook al vooruitgekeken en van gedachten gewisseld over de organisatie van het 'final event' ter afsluiting van het project. Globaal gezien toonde EASME zich tevreden met de geboekte resultaten tot op heden. Een goed rapport dus voor onze projectpartners die ondertussen hard doorwerken om de deadline van maart 2020 te halen!

 

co-funded by the European Maritime and Fisheries Fund

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be