Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Jaarverslag coördinatieopdrachten 2019

Het is voor de gouverneur ook een erezaak dat West-Vlaanderen een nette provincie is, zonder zwerfvuil. Toerisme is belangrijk. Gastheerschap stroomt samen met een mooie, nette omgeving. Zwerfvuil heeft nefaste effecten voor de landbouw en de natuur.
De lopende West-Vlaamse coördinatieprojecten, zoals het Natuurinrichtingsproject De Blankaart, De Zwinpolders en Oudlandpolder bleven in 2019 op koers. We zoeken antwoorden voor de uitdagingen van waterschaarste en andere gevolgen van de klimaatontwrichting.
Het West-Vlaams kustgebied staat immers  in de frontlinie van de effecten van belangrijke klimaatgerelateerde  gebeurtenissen, met consequenties voor de veiligheid. Een snel doortastend klimaatbeleid verlaagt de effecten en de kosten van de schade door de klimaatontwrichting.  Dit lukt als iedereen mee aan de kar trekt, voorbij gemeente- en provinciegrenzen, voorbij de kerntaken van onze administraties. Een gebiedsgerichte aanpak zorgt voor betrokkenheid van de bevolking. Hierop moeten we verder doelmatig inzetten, met concrete actiepunten. Dit is urgent.
Lees het volledige jaarverslag over de coördinatieopdrachten van de gouverneur in 2019 : https://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/jaarverslag-co%C3%B6rdinatieopdracht-2019

 

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be