Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Jaarverslag 2019

 

Als je veel te doen hebt, heb je de indruk dat de tijd te snel vooruit gaat. Langs de andere kant, als je terugdenkt aan alles wat je gedaan hebt en aan de momenten voor je die drukke taken uitvoerde, dan lijkt dat precies lang geleden. Het toont aan dat tijd voor de mens een relatief begrip is. Ons brein meet de tijd in functie van de hoeveelheid verwerkte informatie. Hoe meer informatie we in een uur verwerken, hoe langer dat uur voor ons geduurd heeft. Hetzelfde ondervind je als je wandelt van een plaats naar een andere plaats. De afstand en de tijd lijken precies langer als er veel te beleven of te zien valt onderweg. Dit lijkt in tegenspraak met het gevoel dat je achteraf hebt, namelijk dat de tijd voorbij is gevlogen. Die ervaring wil ik met je delen.
2019 vloog voorbij. Dit jaarverslag illustreert dat er binnen de diensten van de gouverneur, onder mijn opdracht of voorzitterschap er in 2019 opnieuw veel werk werd verzet in West-Vlaanderen. Voor dit jaarverslag werd alles geïnventariseerd naar jaarlijkse gewoonte.  Een pak informatie, ook naar jaarlijkse gewoonte.( zie https://gouverneurwest-vlaanderen.be/sites/default/files/jaarverslag_gouverneur_2019.pdf)

 

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be