Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Eurometropool

De gouverneur woonde maandagvoormiddag 11 september 2017 de Algemene Vergadering van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai bij te Rijsel.  Onder meer volgende agendapunten werden besproken: de herziening van de statuten, de Aanvullende Begroting (AB) 2017 en het voorgestelde nieuwe systeem van partnerships van de Eurometropool.  Over de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen die actief zijn, gaven de werkgroepvoorzitters toelichting.  Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne werd verkozen als voorzitter voor het komende werkjaar (september 2017 – september 2018).  Hij stelde meteen ook tien prioriteiten voor waarrond hij het komende jaar met de Eurometropool wil werken.

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be