Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Eerstesteenlegging van de InnovOcean Campus

“We kunnen hier een uniek verhaal neerschrijven in samenwerking met het multidisciplinair netwerk van mariene onderzoeksgroepen, maar ook in nauwe aansluiting en interactie met de andere drie hoofdspelers van de 4-Helix (bedrijven, beleid, publiek): innovatie betekent immers niet enkel technologische innovatie of vernieuwende wetenschappelijke inzichten. Ook een originele aanpak en een gedrevenheid om bedrijven, beleid en publiek mee deel te laten uitmaken van deze missie, zijn belangrijk. De InnovOcean Campus vormt daarbij een zeer mooie uitvalsbasis, gelegen nabij belangrijke ‘blauwe‘ spelers zoals Ostend Science Park en BlueBridge, de Blauwe Cluster, Vlaamse overheidsdiensten actief op en rond de zee, het Marien Station Oostende van VLIZ, Horizon Educatief.... Maar ook de Provinciale en andere bezoekerscentra aan zee ‒ zoals het Zwin, Duinpanne en Domein Raversijde ‒ kunnen een actieve rol spelen in het slopen van muren tussen onderzoek en brede lagen van de bevolking.” zei de gouverneur op de eerstesteenlegging van de InnovOcean Campus. (30/6/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be