Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Eedaflegging van klas 67 – 68 – 69 van de West-Vlaamse Politieschool

De inspecteurs legden de eed van trouw aan de Koning af. Daarmee beloven ze de rechten en vrijheden van de burgers te eerbiedigen en te doen eerbiedigen. De deontologische code van de politiediensten vindt onder andere hier ook zijn oorsprong.
Dit betekent concreet dat plechtig beloofd werd zelf onze democratische wetten na te leven, zowel binnen als buiten de diensturen. Want men is 24 uur per dag en zeven dagen per week politieman of -vrouw. Dit houdt in dat integriteit geen hol begrip is, maar dat er correct gehandeld wordt zelfs als men het uniform niet draagt. Of zoals de schrijver C.S. Lewis het omschreef: ‘integriteit is het goede doen, ook als niemand kijkt’. (16/05/2023)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be