Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Coördinerende rol van de gouverneur

De gouverneur is door de Vlaamse regering expliciet gemandateerd om een coördinerende rol op te nemen in de relaties tussen de lokale besturen en de verschillende buitendiensten van de Vlaamse overheid. In eerste instantie lijkt de nood aan meer coördinatie en afstemming vooral van toepassing te zijn op infrastructuurprojecten. Maar ook op het vlak van welzijnsprojecten en persoonsgebonden materies kan het nodig zijn om de afstemming te verbeteren. Carl Decaluwé wil zijn coördinatieopdracht dan ook ruimer dan enkel de infrastructuurwerken. Communicatie en vertrouwen, transparantie en efficiëntie staan hoog in het vaandel van de gouverneur. Rekening houdende met het feit dat er reeds vormen van overleg en coördinatie bestaan in West-Vlaanderen, wordt er werk gemaakt van een overlegplatform met de gedeconcentreerde Vlaamse diensten. Na een eerste aftoetsing wordt er gezocht naar meer afstemming en oplossingsgericht werken.

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be