Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

ANPR trajectcontroles

Samen met Agentschap Wegen en Verkeer, het gewestelijk verwerkingscentrum voor West- en Oost-Vlaanderen, de ICT dienst van de federale politie Brussel en de verantwoordelijke bij de federale politie  voor de implementatie van het beleid rond de herkenning van geseinde voertuigen, organiseerde de gouverneur een technisch vervolgoverleg  inzake de ANPR trajectcontroles in West-Vlaanderen. Het doel was zicht te krijgen op de huidige stand van zaken van de oorspronkelijk geplaatste ANPR-trajectcontroles in West-Vlaanderen. Er was een toelichting over de nieuwe werkwijze van de minister van Mobiliteit. Er werden bijkomende technische afspraken gemaakt. (15/10/2020)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be