Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

ANIP Noordzee

Conform de principes van het KB van 2006 inzake de noodplanning omschrijft het ANIP Noordzee hoe de coördinatie op het terrein en in de beleidscel moet georganiseerd worden bij  een noodsituatie op de Noordzee. Dit plan is een leidraad met daarin de te volgen procedures en de te nemen beschermingsmaatregelen voor de verschillende betrokken disciplines en diensten, het zorgt ervoor dat bij een grootschalig incident iedereen onmiddellijk weet wie de leiding heeft en hoe de hulpdiensten zich moeten organiseren. Op 20 februari 2014 kwam de werkgroep – die het plan herwerkte  en aanpaste aan het KB op de nood- en interventieplanning van 2006  samen onder het voorzitterschap van gouverneur Decaluwé, om het te finaliseren. De laatste opmerkingen aan het plan werden besproken en aangepast. Het is nu nog wachten op de inbreng van de afzonderlijke werkgroepen ‘Juridische Cel’ en ‘Financiële cel’ wier inbreng eveneens nog moet ingevoegd worden in dit document. Daarna rest ons nog enkel de eindredactie van het ANIP Noordzee. (21/2/2014)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be