Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blogs

Coördinerende rol van de gouverneur

De gouverneur is door de Vlaamse regering expliciet gemandateerd om een coördinerende rol op te nemen in de relaties tussen de lokale besturen en de verschillende buitendiensten van de Vlaamse overheid. In eerste instantie lijkt de nood aan meer coördinatie en afstemming vooral van toepassing te zijn op infrastructuurprojecten. Maar ook op het vlak van welzijnsprojecten en persoonsgebonden materies kan het nodig zijn om de afstemming te verbeteren. Carl Decaluwé wil zijn coördinatieopdracht dan ook ruimer dan enkel de infrastructuurwerken. Communicatie en vertrouwen, transparantie en efficiëntie staan hoog in het vaandel van de gouverneur. Rekening houdende met het feit dat er reeds vormen van overleg en coördinatie bestaan in West-Vlaanderen, wordt er werk gemaakt van een overlegplatform met de gedeconcentreerde Vlaamse diensten. Na een eerste aftoetsing wordt er gezocht naar meer afstemming en oplossingsgericht werken.

Kustforum

Als gouverneur van de enige kustprovincie in ons land liggen de Noordzee en de Kust de gouverneur nauw aan het hart. Met belangstelling woonde hij dan ook het Kustforum 2012 bij dat door de provincie georganiseerd werd in Oostende. Hierop werd de publicatie “De Kust 2011”, een handig naslagwerk met de belangrijkste kustfeiten 2011 voorgesteld. Samen met diverse betrokkenen werd op het Kustforum ook toekomstgericht nagedacht over volgende thema’s: het strand van de toekomst, de manier waarop het broze evenwicht tussen natuur en recreatie kan gevonden worden. Ook de kustinitiatieven, die dit jaar een award ‘Duurzaam Kustproject’ verdienden, werden deze avond in de kijker gezet.(29/2/12)

Regioscreening: meer dan inventariseren

De doelstelling van de regioscreening is de samenwerking tussen lokale besturen versterken en ondersteunen. Deze samenwerking gebeurt op een transparante, efficiënte en democratische manier bottom-up. De inventarisatie van de bestaande samenwerkingsverbanden is afgerond. Momenteel werkt men aan een voorlopig rapport met de analyse van de inventaris. Vervolgens zal de gouverneur in het voorjaar de conclusies uit het voorlopig rapport aftoetsen bij de lokale besturen. Deze reacties worden dan verwerkt in het voorlopig rapport.

Herbegrafenis Nieuw-Zeelandse soldaat uit WOI in Mesen

Foto Westhoek.be & WOI.be

Op vrijdag 3 februari 2012 stond er een officiële plechtigheid op de agenda van de gouverneur: de herbegrafenis van een Nieuw-Zeelandse soldaat uit de Eerste Wereldoorlog in Mesen.Op de plechtigheid waren o.a. ook de Nieuw-Zeelandse minister van Defensie Dr. Jonathan Coleman en de Nieuw-Zeelandse Ambassadeur van de Europese Unie en België Z.E. de heer Vangelis Vitalis aanwezig.

De gouverneur bezocht aansluitend het Peace Village en woonde een vergadering in het stadhuis van Mesen bij voor de bespreking van de dossiers Mesen 2014-2018 en de herinrichting van de dorpskern.

Tiende verjaardag Concertgebouw

Ter gelegenheid van Brugge Culturele Hoofdstad van Europa 2002 werd op 20 februari 2002 het Concertgebouw officieel geopend. Voor de 10e verjaardag van het Concertgebouw werd een uniek feestconcert georganiseerd waarop de gouverneur en zijn vrouw aanwezig waren. Na een verwelkoming door burgemeester Patrick Moenaert en een toespraak van Vlaams minister-president Peeters volgde een concert "Le concert des Nations en Jordi Savall". Schitterende stukken van o.m. Johann Sebastian Bach (1685-1750) en Georg Friederich Händel (1685-1759) werden naar voren gebracht. (20/2/12)

Pagina's

Abonneren op RSS-blogs

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be