Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Ontvangst Ambassadeur van Kenia

De gouverneur ontving Z.E. Prof. Jacob T. Kaimenyi, Ambassadeur van Kenia, samen met zijn echtgenote en een delegatie uit Kenia. Er werd o.a. gesproken over samenwerking van het VLIZ met het Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI). In 2012 hebben beide intstellingen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om de samenwerking in de mariene wetenschappen en de uitwisseling van data, expertise en informatie te bevorderen. (15/02/2019)

  • Ambassadeur Kenia

Overleg Euregio Scheldemond

De gouverneur had een overleg met betrekking tot het voorzitterschap van de provincie West-Vlaanderen van de scheldemondraad.  De samenstelling, de mogelijke accenten en de thema’s van de scheldemondraadvergaderingen kwamen hierbij aan bod. (12/02/2019)

Bezoek Premier Charles Michel aan het Europacollege

Charles Michel, Eerste Minister van België, bracht een bezoek aan het Europacollege.  De Eerste Minister huldigde het gebouw van het Europacollege, gelegen aan Dijver 9, officieel in als het Paul Henri Spaak gebouw.  De inhuldiging werd gevolgd door een toespraak getiteld “De toekomst van Europa”. (12/02/2019)

  • Bron: Pablo Annys

Haalbaarheidsonderzoek schaalvergroting West-Vlaamse politiezones

In opdracht van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken werd in 2018 in alle provincies een verkennend onderzoek gevoerd naar de haalbaarheid van schaalvergroting onder de respectieve lokale politiezones.  Professor Jelle Janssens, docent Strafrecht en Criminologie aan de UGent, die de onderzoeksopdracht binnen onze provincie heeft uitgevoerd, gaf een toelichting over de West-Vlaamse resultaten en mogelijkheden.  De gouverneur zat dit info- en feedbackmoment voor.  Dit vond plaats in het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem. (07/02/2019)

  • Bron: Steve Margodt - WPS

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be