Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Studiedag Manifestaties en Evenementen

Op dinsdag 5 maart nam de gouverneur deel aan de 15de Studiedag over Manifestaties en Evenementen  die doorging in Flanders Expo Gent.  Na de verwelkoming door de voorzitter van Onder de Draak vzw en het inleidende woord door Annelies Verlinden, minister van binnenlandse Zaken, volgde een panelgesprek over het thema Raves.  Hoe ermee omgaan?  Hoe aanpakken?  Aan dit panelgesprek namen de gouverneurs van Oost-Vlaanderen, Limburg en West-Vlaanderen deel onder leiding van moderator Elke Allaert, directeur noodplanning federale dienst Oost-Vlaanderen. (05/03/2024)

Bezoek Duinkerke

De gouverneur bracht samen met de korpschef van de politiezone Westkust een bezoek aan de havensite van Duinkerke.  Er vond een inleidende meeting plaats met de CEO en de board, die de actuele activiteiten en vooral de ambities hebben toegelicht.  De gouverneur nam kennis van en zag het potentieel van deze giga-site net over de grens waar de West-Vlaamse industrie een ondernemende haven lijkt te vinden. De opportuniteiten voor het opbouwen van regionale synergiën kwamen uitgebreid ter sprake. (04/03/2024)

Rivierherstel Leie – Stuurgroep en Klankbordgroep

Het mandaat van de gouverneur als intendant loopt op zijn laatste benen.  Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep gaven de verschillende partners (VLM, DVW, Departement Omgeving, VLM en ANB) de huidige stand van zaken weer. Vanuit de adviezen van deze partners werken de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen nu aan een eindrapport die ze dan aan de bevoegde ministers bezorgen.  Na de stuurgroep was er een terugkoppeling over de invulling van het intendantschap met de leden van de klankbordgroep.  Ook aan de partners in de klankbordgroep was er een uitgebreide toelichting over de lopende studies en de aandachtspunten voor het vervolgtraject voor Rivierherstel Leie. (01/03/2024)

Provinciaal droogteoverleg

Net als de voorbije jaren kwam het provinciaal droogteoverleg begin maart al samen.  Er was een terugblik op de droogteperiode van 2023 en uit de leerlessen volgt een verfijning van het afsprakenkader voor droogtemaatregelen. De deelnemers kregen verder een demo van het reactieve afwegingskader 2.0, met een indicatorendashboard en een maatregelendashboard. Een nieuwe bijeenkomst van het droogteoverleg volgt pas als er zich een nieuwe droogteperiode aandient. (01/03/2024)

Algemene vergadering van de algemene vinkeniersbond

“In het bijzonder wens ik burgemeester Kurt Vanryckeghem van Waregem te danken; hij heeft zich altijd met brio ingezet voor de vinkensport.  Dat verdient zeker onze waardering en vandaar mijn oprechte dank hiervoor” sprak de gouverneur tijdens de viering van het 90-jarig bestaan de algemene vinkeniersbond en de 75ste verjaardag van de algemene vergadering. (03/03/2024)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be