Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg vondst slagtand bosolifant - Bespreking NorthSealTeam

In juli viste een Nederlandse garnalenvisser een quasi intacte slagtand van een bosolifant op voor de Belgische kust. De slagtand werd verworven door het Nederlandse bedrijf North Sea Fossils. Samen met enkele experten en het betrokken bedrijf wisselde de gouverneur van gedachten voor de erkenning van de slagtand als cultureel erfgoed onder water en het vinden van een passende bestemming om deze zeldzame vondst aan het publiek tentoon te kunnen stellen. Nooit eerder werd een bijna complete slagtand van een bosolifant voor onze wateren aangetroffen. (18/12/2020)

De gouverneur ontving een delegatie van het NorthSealTeam.  Ze bespraken de problematiek van de zeehonden aan de kust. (11/01/2021)

Rede ‘Klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen’

De opwarming van de aarde is iets wat gebeurt en ons overkomt. De feitelijke aspecten zijn wetenschappelijk gezien helder, zonder overdrijving. West-Vlaanderen staat duidelijk in het oog van de storm” stelt gouverneur Carl Decaluwé.  “Als de hoge CO₂-emissies blijven, komen we in zeer ongunstige scenario’s”.
In zijn rede ‘Klimaatvriendelijk en -robuust West-Vlaanderen’ roept gouverneur Decaluwé iedereen op om samen dringend de klimaatuitdagingen verder aan te gaan. Voor hem is het duidelijk: “Nu moeten we sterk investeren in groene industrie en schone energie, zoals de fabriek voor de productie van groene waterstof in Oostende. De energietransitie is onomkeerbaar ingezet. De overheid heeft een cruciale, stuwende functie. We zijn dé kust- en landbouwprovincie. Water is hier bijzonder cruciaal. Ook in een robuust waterstelsel met meer buffercapaciteit moet verder doordacht worden geïnvesteerd”.  (link: rede en boodschap)

Campagne corona

De gouverneur lanceert een campagne om de West-Vlamingen aan te sporen om vol te houden en op een veilige, coronaprove manier de feestdagen te beleven. Hij wil de West-Vlamingen waarvan het merendeel de coronamaatregelen volgt, een hart onder de riem steken door met een positieve boodschap op te roepen om samen (‘altegoare’), veilig het nieuwe jaar in te gaan.  Het is een oproep om vol te houden, om veilig te feesten: de situatie is voor iedereen gelijk en enkel door coronaproof te feesten, kunnen we hopelijk het tij keren en een derde golf vermijden. (18/12/2020)

Havenraad - Overleg kustburgemeesters - Overleg Brexit

De gouverneur lichtte aan de havenraad het beveiligingsplan van de Haven van Zeebrugge toe. Dat deed hij in gezelschap van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, het havenbestuur MBZ en VOKA. Een succesfactor van het plan is de integrale aanpak door alle partners. De Europese Commissie investeerde reeds 2,15 miljoen euro mee in de beveiliging van de zeehaven, in de strijd tegen mensensmokkel en illegale transmigratie. Dit onder meer via het Beacon-project. Het Verenigd Koninkrijk investeerde vorig jaar en dit jaar 3,3 miljoen euro in beveiligingsprojecten bij vier cargobedrijven in de haven. De goede contacten van de gouverneur met de UK zorgen verder voor nog bijkomende Britse investeringen in de haven met 800.000 euro. De uitbouw van een centrale beveiligings- en commandoruimte is de cruciale factor van het havenbeveiligingsplan. De haalbaarheidsstudie hierover wordt eind maart gefinaliseerd en is betaald door de UK. (8/12/2020)

Het digitaal overleg met de kustburgemeesters en de NMBS verliep onder het voorzitterschap van de gouverneur.  Dit overleg kwam er op vraag van de kustburgemeesters met het oog op de kerstvakantie en de reizigersstromen via de trein naar de kust. (08/12/2020)

In het Egmontpaleis in Brussel vond er een coördinatievergadering Brexit plaats in aanwezigheid van Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken.  De gouverneur nam deel aan dit overleg dat georganiseerd was door het Nationaal Crisiscentrum.  Op deze vergadering stond de voorbereiding van de Brexit op de agenda. (09/12/2020)

De gouverneur nam ook deel aan een online vergadering over de Brexit georganiseerd door het Nationaal Crisiscentrum.  Onderwerp was  de visserijproblematiek ten gevolge van de Brexit. (14/12/2020)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be