Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Werkbezoek China

Op werkbezoek in China woonde de gouverneur een programma bij georganiseerd door de Shanghai Import Expo in Shanghai. Daar was er de ceremonie met de Shanghai Lingang Group in aanwezigheid van Shi Guang Hui, de vice-burgemeester van Shanghai. In Hangzhou verwelkomde  de gouverneur de deelnemers van het Business seminar ‘From research to industry. West Flanders, the perfect partner for circular economy’. Hij hield ook de slottoespraak op het seminarie ‘Van onderzoek tot industrie’. Verder was hij aanwezig op de meeting van de bilaterale Task Force in aanwezigheid van consul-generaal Paul Lambert. Provinciegouverneur YUAN ontving de gouverneur in aanwezigheid van consul-generaal Paul Lambert en de rector Universiteit Gent Rik Van de Walle. Ander hoogtepunt van het bezoek was de ondertekening van een MOU tussen Hangzhou Normal University en VIVES. (5-11/11/2018)


 

  • Werkbezoek China
  • Werkbezoek China
  • Werkbezoek China

Provinciaal Veiligheidsoverleg West-Vlaanderen

Het Provinciaal Veiligheidsoverleg vond plaats onder voorzitterschap van de procureur-generaal in de ambtswoning van de gouverneur.  De deelnemers bespraken het interventiebeleid ANPR, inzet Hycap en CIK West-Vlaanderen zomer 2018.  Ook de transmigratie en de schaalvergroting waren geagendeerd. (22/10/2018)

Technologie is geen natuurkracht

Beste lezer

Fysieke arbeid kunnen we uitbesteden aan robots en het denkwerk aan algoritmen, maar wat blijft er dan nog over van de mens? Nu we geloven dat datastromen de sleutel zijn om het universum te verklaren, moet het humanisme plaatsmaken voor een nieuwe levensbeschouwing: het dataïsme. De revolutie die we nu doormaken is van dezelfde orde als de agrarische revolutie van tienduizend jaar geleden, toen we stopten met rondtrekken en land begonnen te bewerken. Voor de menselijke soort was de overgang naar landbouw misschien een zegen, maar de individuele mens was waarschijnlijk beter af als jager dan als boer. ‘Techniek hoort bij de menselijke conditie’, zegt techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek. ‘Het is datgene wat het menselijk bestaan mogelijk maakt. Technologie vormt de mens, maar tegelijkertijd geven wij vorm aan nieuwe technologie. Het is een nooit ophoudende dialoog, die we alleen kunnen begrijpen wanneer we beide gesprekspartners serieus nemen.’ Hij vervolgt: ‘Technologie is nooit neutraal. Het is geen middel tot een doel, in het ontwerp zitten altijd al normen en waarden vervat, dus maakt het uit wie de technieken van de toekomst vorm geeft. Nu zitten we eigenlijk gevangen tussen twee modellen: het Amerikaanse, waarin commerciële bedrijven de dienst uitmaken, en het Chinese, waarbij de staat alles controleert. Het is een cruciale uitdaging om een meer democratisch alternatief te bouwen.’ (Jaap Tielbeke, ‘Lessen van de Luddieten’, De Groene Amsterdammer 17 mei 2018)

 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be