Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Veertiende symposium Medisch Rampenmanagement

Het Rode Kruis West-Vlaanderen organiseerde de veertiende editie van het Symposium Medisch Rampenmanagement. De gouverneur leidde dit in: ‘Het is goed dat er ook meer en meer aandacht gaat naar de hulpverlener die geconfronteerd werd met een noodsituatie. Ook zij krijgen vaak te maken met een posttraumatische stress-stoornis, depressie en angst na een interventie. Net zoals nood hebben aan medische hulp best wel schokkend kan zijn voor patiënten en omstaanders kan het bieden van eerste hulp schokkend zijn voor hulpverleners.’ (27/10/2018)

 

Werkbezoek Portugal

Namens het VLIZ woonde de gouverneur een werkbezoek aan Portugal bij. In Lissabon nam de gouverneur deel aan het seminarie Towards a circular Economy: Belgian-Portuguese findings and perspectives on Waste and Water. Organisator van dit seminarie was Flanders Investment and Trade.  Vervolgens sloot de gouverneur aan bij de meeting Between Blue Clusters Forum Oceano and the Blue cluster. Aansluitend was hij uitgenodigd door H.E. mevrouw Geneviève Renaux, de Ambassadeur van Portugal op een cocktail-dinner en een concert ter ere van de President van Portugal, dit naar aanleiding van het staatsbezoek van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin. In Porto vond het seminarie Ocean Science for a Sustainable Blue Economy plaats. Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin woonden de closing session van dit seminarie bij. Tenslotte was de gouverneur op uitnodiging van de Brouwerij De Halve Maan aanwezig op de lancering van het bier Straffe Hendrik op de Portugese markt. (22-25/10/2018)


 

Special Edition Last Post aan de Menenpoort

Een bijzondere uitvoering van de Last Post op zondag 11 november om 20u sloot de herdenking van het einde van WOI af. Deze plechtigheid vond plaats onder de Menenpoort in aanwezigheid van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin. De gouverneur woonde er de plechtigheid bij en legde namens de Provincie een bloemenkrans neer. (11/11/2018)

 

Herdenking Wapenstilstand

Een delegatie van schoolkinderen woonde de plechtigheid aan het Graf van de Onbekende Soldaat en de activiteiten in het Federaal Parlement bij. De Voorzitster van de Senaat en de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers nodigden de gouverneur uit om hiervoor  een delegatie van kinderen af te vaardigen. Voor de honderdste verjaardag van de Wapenstilstand werd dit jaar een bijzondere plechtigheid georganiseerd, in aanwezigheid van zowel Z.M. de Koning als H.M. de Koningin, met een toespraak van Z.M. de Koning en een extra artistiek luik. (11/11/2018)

 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be