Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Officiële opening RADar AZ Delta

De gouverneur was door het RADar comité van het AZ Delta uitgenodigd om de officiële opening van RADar, het leer- en innovatiecentrum, in aanwezigheid van Hilde Crevits, Vlaams minister van Innovatie, bij te wonen.  De algemeen directeur, Johan Hellings, gaf een uiteenzetting over RADar in het zorglandschap gevolgd door de voorstelling en de ambities van RADar door Peter De Jaeger, manager leer- en innovatiecentrum RADar.  Na het panelgesprek onder leiding van wetenschapsjournalist Koen Wauters volgde nog een toespraak door minister Hilde Crevits en werd het officieel gedeelte beëindigd met een feestelijke receptie. (30/05/2022)

Overleg met VSV

Bart Nobels van VSV (Vlaamse stichting verkeerskunde) besprak met de gouverneur op 30 mei hoe de samenwerking tussen hun diensten kon aangezwengeld worden. Hierbij werden de acties van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen en de jaarlijks terugkerende handhavingsacties van de politiediensten onder de loep genomen. Er werd besproken hoe er beter kon afgestemd worden. Zo bleek de “dag van de motorrijder” en de recente campagne “afleiding” een goed voorbeeld hoe de krachten reeds werden gebundeld. Het aanbod van verkeerseducatie door verschillende organisaties werd bekeken. Het project van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen “veilig naar school” ligt in de lijn van “verkeer op school” voor VSV. Ook volwassenen hebben behoefte aan een opfrissing van theorie en praktijk. Ook hier werd het aanbod bekeken met als doel samen te werken. (30/05/2022)

UNU-CRIS Memorandum of Understanding

De gouverneur woonde de ceremonie ter gelegenheid van de ondertekening van het Memorandum of Understanding bij.  Deze plechtigheid ging door in de Gotische zaal van het stadhuis.  Tijdens deze ceremonie gaf de gouverneur een toespraak over het economisch belang van West-Vlaanderen in het kader van internationalisering. (24/05/2022)

Raad van bestuur en algemene vergadering WPS

Onder voorzitterschap van de gouverneur vonden  de raad van bestuur en de algemene vergadering van de WPS plaat op de campus POV in Zedelgem.  Na de goedkeuring van de verslagen van de vorige vergadering was er de bespreking van de aanstelling van nieuwe leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering en een stand van zaken van de werking van de school.  Tenslotte volgde de bespreking van de financiën.  (23/05/2022)

Oostende voor Anker

De gouverneur bracht een bezoek aan de 21ste editie van ‘Oostende voor Anker’. Dit is hét evenement voor iedereen die interesse heeft in maritieme geschiedenis. Na de verwelkoming door burgemeester Bart Tommelein en het organisatieteam bezocht de gouverneur De Wetwheels Foundation, een liefdadigheidsinstelling die als doelstelling heeft het meenemen op zee van mensen met een handicap. Ze doen dit reeds sedert 2012. Hierdoor kunnen er jaarlijks 1000 personen op zee, los van leeftijd of soort handicap. Ook een bezoek aan de driemasters Belem en Le François stond op het programma. Dit jaar is er ook de viering van  de 500ste verjaardag van de wereldexpeditie van Magelaan en Elcano met een tentoonstelling in de Anglicaanse kerk in Oostende. De gouverneur ging er de unieke collectie zee- en wereldkaarten en artefacten ontdekken. Deze worden uitgeleend door het Spaans Geografisch instituut. (20/05/2022)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be