Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Verkeerscampagne Veilig Motorrijden

Op 28 april 2018 ging de vierde editie van de verkeerscampagne Veilig Motorrijden van start met een sensibiliseringsdag in de politiezones Riho en Gavers. Naast een motorrit en verschillende behendigheidsproeven, kon men ook deelnemen aan een verkeersquiz gericht op veilig motorrijden. De gouverneur reikte de prijzen uit in de Ambtswoning. (25/6/2018)

Gedachtewisseling Vlaamse gouverneurs Commissie Binnenlands Bestuur Vlaams Parlement

Op 12 juni brachten de gouverneurs verslag uit over hun ervaringen met de Vlaamse coördinatieopdrachten. Er is de vaststelling vanuit de opgebouwde praktijkervaring dat een bepalende succesfactor voor de coördinatieopdrachten de autoriteitspositie van de gouverneur is en diens brugfunctie naar de verschillende overheden toe.

Raad van bestuur WFIV

De gouverneur zat de raad van bestuur WFIV voor. Op de agenda van de raad van bestuur stonden volgende punten: de stand van zaken van het huidig masterplan POV en de eerste bespreking ontwerp afwerking masterplan. (21/6/2018)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be