Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Coördinatievergaderingen Brexit - Overleg Places of Refuge

Het Nationaal Crisiscentrum organiseerde digitale coördinatievergaderingen over de Brexit.  De gouverneur woonde deze vergaderingen bij. De deelnemers kregen er een stand van zaken en een overzicht van de situatie. Hiernaast kwam de monitoring aan bod. (6 en 15/1/2021)

De gouverneur nam deel aan het digitaal overleg Places of Refuge. De werking van de high level stuurgroep in verband met digitale maritieme systemen en diensten was er geagendeerd.  Verder kwam de stand van zaken van diverse lopende projecten aan bod.  Tenslotte werden de Europese richtlijnen besproken. (12/01/2021)

Overleg ziekenhuizen en eerstelijnszones - Overleg Westtoer

Op het digitaal overleg met de vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en de eerstelijnszones was er een voorstelling van de communication vaccination update .  Daarnaast bespraken de deelnemers het faseplan van de vaccinaties. De gouverneur kreeg ook een update van de epidemiologische situatie. (13/01/2021)

Tijdens een overleg met Westtoer stelde de gouverneur vast dat een creatief team aan het werk is geweest om een andere beleving van en in West-Vlaanderen te organiseren. Sommige vernieuwingen zijn zelfs een ‘blijver’ zoals de druktebarometer die nog verder wordt verfijnd. Westtoer heeft zich sterk ingezet als regionale katalysator om alle getroffen sectoren te betrekken bij een globaal plan ter ondersteuning van de toeristische economie. Door een permanent contact met alle actoren en het stimuleren van een cultuur van onderlinge solidariteit kon een financieel hulppakket worden samengebracht met de steun van het West-Vlaamse provinciebestuur. De gigantische impact van de pandemie op het toeristische aanbod heeft aangezet tot het ontdekken van nog onbekende opportuniteiten die onze provincie te bieden heeft. De 'vergroening' van het toerisme is alvast een fundamentele optie waarop het komende decennium structureel zal worden ingezet. (22/12/2020)

Bestuurscomité Kulak

Het bestuurscomité van de KULAK verliep digitaal.  De gouverneur nam hieraan deel. Volgende punten werden besproken: de onderzoekssamenwerking met VIVES en het verslag van de laatste  bijeenkomst van het Postuniversitair Centrum (PUC).   Tenslotte volgde een presentatie over de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen Campus Brugge. (12/01/2021)

Digitale nieuwjaarsreceptie Provincie - MOVI-netwerk

Door de coronamaatregelen was er geen traditionele nieuwjaarsreceptie voor het personeel in het Concertgebouw in Brugge.  Als alternatief organiseerde de Provincie een digitale nieuwjaarsreceptie.  De gouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier blikten er terug op het voorbije jaar en keken hoopvol vooruit naar het nieuwe jaar. (04/01/2021)

De gouverneur nam deel aan het digitaal netwerkmoment van het MOVI-netwerk Vlaanderen.  Christophe De Jaeger gaf er een toelichting over Gluon, een platform voor kunst, wetenschap en technologie.  Dit platform heeft tot doel kunstenaars, wetenschappers, technologen en economen samen te brengen en na te gaan welke samenwerking mogelijk is.  (17/12/2020)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be