Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Academische zitting feestjaar F. Verbiest

“Als symbool van onze jarenlange succesvolle bilaterale samenwerking brengt het orkest van onze zusterprovincie Zhejiang in Peking de Verbiest mars met traditionele  Chinese instrumenten.  Zo meteen luisteren we naar de opname van een recente repetitie.  Dit is waar Verbiest voor stond: het verenigingen van culturen en mensen door kennis en begrip.  We kunnen veel leren van zijn erfenis” sprak de gouverneur tijdens de academische zitting  “In de voetsporen van Ferdinand Verbiest: samenwerking met China vroeger en nu …” in Pittem. (09/10/2023)

Planbegeleidingsgroep landinrichtingsproject Oudlandpolder

Net voor de zomerperiode was er een publieke raadpleging op het ontwerp van landinrichtingsplan fase 1.  De planbegeleidingsgroep besprak de ontvangen reacties en adviseerde de gewenste aanpassingen aan het ontwerp van landinrichtingsplan.  Verder is er momenteel een tweede oproep lopende voor uitvoeringsinitiatieven. Dit zijn kleinschalige projecten van 1.000 tot 30.000 euro die een subsidie van 50% kunnen krijgen. Bij de eerste oproep kregen 15 projecten alvast een subsidie, met een totaalbedrag van 273.436 euro.  (09/10/2023)

Stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder

Op maandag 9 oktober was er de 12e bijeenkomst van de stuurgroep van het Raamakkoord Oudlandpolder.  Het 1e vijfjarenprogramma (2020-2024) is volop in uitvoering. De status van de lopende acties kwam aan bod.  De waterbalansstudie is ondertussen afgerond en gepubliceerd.
Deze studie is richtinggevend voor de gewenste maatregelen in het gebied van de Oudlandpolder. (09/10/2023)

Zonale veiligheidsraad

De gouverneur was aanwezig op de zonale veiligheidsraad in de PZ Grensleie in Menen.  Tijdens deze vergadering werd duiding gegeven bij de cijfers omtrent feiten, zoals diefstallen, verkeersinbreuken, en dergelijke meer. (06/10/2023)

Sponsorlunch vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

In augustus 2015 werd de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen opgericht.  Dit voor de ondersteuning en uitbouw van verkeerscampagnes en verkeerseducatieve projecten in West-Vlaanderen.   Dankzij de sponsors van de vzw kon ondertussen heel wat gerealiseerd worden.  Tijdens de sponsorlunch bedankte de gouverneur dan ook de aanwezigen voor deze steun. (05/10/2023)

 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be