Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Proclamatie VTI

De gouverneur feliciteerde de laureaten van de afdeling Restauratie van het VTI van harte met het behaalde resultaat. ‘Het zijn de tastbare getuigenissen van jullie kennis en kunde, inzet, enthousiasme, en liefde voor het ambacht. Hopelijk kregen jullie de smaak te pakken om in die richting nog verder willen gaan. ik wens jullie veel succes en dank iedereen voor het geleverde werk.Ik wil ook de schooldirectie danken voor de medewerking. Ik hoop dat we de samenwerking met het VTI Brugge ook in de toekomst kunnen verder zetten.’ zei de gouverneur (28/6/2018)

Galadiner in Laken

In het kasteel van Laken vond een galadiner plaats ter ere van het Staatsbezoek van Z.E. de heer Cosgrove, Gouverneur-generaal van Australië en H.E. mevrouw Cosgrove. Op uitnodiging van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin waren de gouverneur en zijn echtgenote hierop aanwezig. (27/6/2018)

Technologie is geen natuurkracht (1)

Beste lezer

Heeft technologie een eigen wil, waaraan wij nietige mensen zijn overgeleverd? Of hebben wij zelf het stuur in handen? ‘Nieuwe technologie gaat altijd gepaard met keuzes over wat voor een samenleving we willen.’ De moraal van het verhaal wordt vaak als volgt uitgelegd: je kunt uit alle macht proberen om dit soort ontwikkelingen tegen te houden, maar wanneer de tijd voor een technologie is gekomen, is verzet futiel. Luddiet is een scheldwoord geworden voor naïevelingen die in de greep zijn van een nostalgisch verlangen naar een premoderne tijd of irrationele technofoben die vooruitgang willen blokkeren. Het zijn de Don Quichots die vechten tegen windmolens, maar die, net als de echte Luddieten destijds, altijd het onderspit zullen delven. Het is een ontnuchterende tijdlijn, die teruggaat tot 400 voor Christus, toen Plato waarschuwde dat de uitvinding van het schrift zou leiden tot vergeetachtigheid. Er staan talloze voorbeelden op die, terugblikkend, ronduit lachwekkend zijn. Vrouwen die niet met de trein durfden te reizen, uit angst dat hun baarmoeder uit hun lichaam zou vliegen. Mensen die bang waren dat kwade geesten door de telefoonkabels hun huiskamers konden binnendringen. En telkens als er een nieuw communicatiemiddel werd geïntroduceerd klonk de zorg dat het ten koste zou gaan van persoonlijk contact en het sociale weefsel. (Jaap Tielbeke, ‘Lessen van de Luddieten’, De Groene Amsterdammer 17 mei 2018)

Hart voor West-Vlaanderen

Op de projectvoorstelling Hart voor West-Vlaanderen gaf de gouverneur het slotwoord. Hij sloot af met: 'Dank aan iedereen die zich inzet als schenker of als vrijwilliger als buurtwerker of als bestuurder. U zal in mij als gouverneur altijd een bondgenoot vinden en op mijn steun kunnen rekenen om – zover als mijn bevoegdheden het toelaten – mee te helpen werken aan een nog beter West-Vlaanderen.' (26/6/2018)

Proclamatie preventieadviseur Syntra

Het is met genoegen dat ik hier spreek bij de diploma-uitreiking van de opleiding van preventieadviseur. Het is ondertussen ook een traditie, die ik graag in ere houd. De reden hiervoor is dat het eigenlijk meer dan gepast is dat wie prestaties levert om verder te excelleren, bij de proclamatie, in de schijnwerper wordt gezet. En jullie allen, kersverse preventieadviseurs, wens ik een mooie toekomst toe, met veel arbeidsvreugde. Vandaag zetten jullie een belangrijke stap die enkel kon genomen worden door veel doorzettingsvermogen tijdens de opleiding. Welnu, ik hoop dat jullie met diezelfde doorzettingskracht goeie preventieadviseurs worden.’ zei de gouverneur op de diplomauitreiking. (22/6/2018)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be