Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Transpro

Voor het eerst werd door de nationale beroepsfederatie Uptr een transport en logistieke beurs, genaamd Transpro, georganiseerd in Waregem. Deze beurs was oorspronkelijk voorzien voor januari maar werd omwille van de Corona-situatie uitgesteld.

Op deze beurs waren heel wat dienstverleners aan de sector aanwezig (de vrachtwagenmerken, constructeurs van aanhangwagens, software leveranciers, leveranciers van garage en onderhoudsproducten, opleidingsinstituten met betrekking tot code 95, leveranciers van werkkledij, …) en het doelpubliek is vanzelfsprekend de transport en logistieke ondernemer.

Op woensdag 1 juni mocht de gouverneur het lint doorknippen en zo de beurs in Waregem plechtig openen. (01/06/2022)

Bezoek For Freedom Museum

Op 1 april 2022 opende het For Freedom Museum een gans nieuwe vleugel. Deze kreeg de naam 21st Army Group, “Monty’s Men“ en is een eerbetoon aan de 660.000 soldaten, van internationale origine, die een groot deel van West-Europa bevrijdden 1944-45.

Op dinsdag 31 mei bracht de gouverneur, samen met de burgemeester van Brugge, Dirk De fauw, een bezoek aan de nieuwe vleugel van het museum. (31/05/2022)

Droogtecommissie

De Droogtecommissie kwam een eerste keer bijeen op initiatief van de voorzitter van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Na de evaluatie van vorige droogteperiodes is de samenstelling van deze commissie wat slanker met als duidelijk doel een meer operationele rol te vervullen.  Dankzij wat neerslag de tweede helft van mei is een opschaling van het droogteniveau met een gecoördineerde afstemming van droogtemaatregelen nog niet aan de orde. Bij een effectieve waterschaarste komt de Droogtecommissie opnieuw bijeen om zich te buigen over passende droogtemaatregelen en de begeleidende communicatie. (31/05/2022)

Bekkenbestuur Brugse Polders

De vergadering van het bekkenbestuur van het bekken van de Brugse Polders vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur. Het overleg vond plaats op het domein Polderwind in Zuienkerke. Het Wateruitvoeringsprogramma  voor 2021 werd goedgekeurd. De leden kregen ook een update van de droogte- en waterschaarstetoestand. Het bekkensecretariaat gaf een uitgebreide toelichting over verschillende aspecten van het Boudewijnkanaal zoals de waterbalans, verzilting en waterkwaliteit. Gastspreker was Alain Dillen, Visserijbioloog voor Oost- en West-Vlaanderen, die het had over een toename en verjonging van het palingbestand. Door het meer en meer toepassen van een aangepast sluisbeheer vergroten de kansen voor glasalen om onze waterlopen te  koloniseren gevoelig. (31/05/2022)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be