Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bekkenbestuur Brugse Polders

Onder voorzitterschap van de gouverneur kwamen op 29 mei de gewestelijke en lokale vertegenwoordigers van het integraal waterbeleid voor het bekken van de Brugse Polders bijeen. Op de agenda stond de goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement en het wateruitvoeringsprogramma. Belangrijke realisaties in 2017 waren de aanleg van verscheidene gecontroleerde overstromingsgebieden o.a. binnen het afstroomgebied van de Rivierbeek en de Kerkebeek.  Ook ging aandacht uit naar acties en maatregelen voortvloeiende uit de droogteperiode in de zomer 2017, de opvolging en verdere analyse van geleidbaarheidsmetingen in de kustpolders en een plan van aanpak bij droogtecrisis.  Daarnaast zijn ook nieuwe pluviale overstromingskaarten in de maak welke afstromend hemelwater in kaart brengen zoals bijvoorbeeld wateroverlast in straten ten gevolge van felle onweders of zomerstormen.

Campagne "Veilig naar School"

Begin april 2018 werd de derde editie van de verkeerscampagne "Veilig naar School" afgerond. Een sensibiliseringscampagne die, in een samenwerking tussen gouverneur Decaluwé, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en het pretpark Bellewaerde, de veiligheid van schoolgaande jongeren in het verkeer centraal stelt. Alle West-Vlaamse scholen werden uitgenodigd hun eigen verkeersveiligheidsprojecten aan de hand van een dossier voor te stellen. Een onafhankelijke jury selecteerde hieruit de beste West-Vlaamse lagere en secundaire school. De winnende lagere school is OLVA De Meersen (Assebroek); de winnende secundaire school is de Vrije Middelbare School Roeselare. Beide winnende scholen krijgen naast de titel van Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen ook een award, 30 tickets voor een schoolreis naar Bellewaerde en een werkingskrediet van 500 euro aangeboden door de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen.

  • Olva De Meersen
  • Olva De Meersen
  • Olva De Meersen
  • VMS Roeselare
  • VMS Roeselare
  • VMS Roeselare

Netwerklunch Ambassadeur Den Haag

Op uitnodiging van Chris Hoornaert, Ambassadeur van België in Nederland en Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering was de gouverneur aanwezig in Den Haag voor een Vlaams-Nederlandse netwerklunch. Tijdens deze lunch blikte Ambassadeur Hoornaert kort terug op zijn jaren als Ambassadeur in Nederland. De andere spreker was Han Admiraal. Hij werkt als onafhankelijk adviseur op het gebied van stedelijk ondergronds ruimtegebruik. Han Admiraal is o.a. voorzitter van het Nederlandstalig Buisleiding Industrie Gilde en lid van de Urban Planning Advisory Group van het United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (23/5/2018)

 

Lancering "Onze vergeten helden"

Op de lancering van "Onze vergeten helden" in Diksmuide zei de gouverneur: “Vrede is het doel van vredesopvoeding. Verandering en emancipatie staan centraal in vredesopvoeding.  Het is een pedagogie gericht op het vormen van weerbare burgers die actief verantwoordelijkheid nemen om zo bij te dragen tot een vredescultuur. Een vredescultuur bestaat uit waarden, attitudes, gedragingen die geweld verwerpen en vermijden, door hun oorzaken bij de wortel aan te pakken. ‘De vergeten helden’ appelleert ons hieraan. Het is een lovenswaardig project. Dat is zeker. Als de peters en meters hun graven bezoeken, is dit een zichtbare uiting van die vredescultuur die zo belangrijk is. Dit heeft mijn appreciatie.”

 

 

Ontvangst delegatie Ningbo

In 2016 woonde de gouverneur de ondertekening van het Memorandum of Understanding tussen VIVES and Ningbo University bij. Beide onderwijsinstellingen werken zeer nauw samen. De gouverneur ontving een delegatie van Ningbo University en VIVES in zijn Ambtwoning. Er stond ook een bezoek aan VIVES Brugge op het programma. (18/5/2018)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be