Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg bekkenbestuur IJzerbekken

Het bekkenbestuur IJzerbekken van 20/12/22 stond vooral in teken van structurele maatregelen om waterschaarste te voorkomen, een terugkoppeling van het droogte overleg deze zomer en het raakvlak wateroverlast en waterschaarste voorkomen door water vast te houden (verder bouwend op de adviezen van het bekkenbestuur na de wateroverlast van november 2021). Fluvius gaf toelichting over hun aanpak van de hemelwater- en droogteplannen en de Westkustpolder over mogelijkheden om water vast houden in de polder. Het bekkensecretariaat gaf terugkoppeling over de gebiedsgerichte werking water in teken van waterkwaliteit en voorkomen van vissterfte op het kanaal Ieper-IJzer, ecologische inrichting en visnevengeul op de Grote Kemmelbeek, Strategisch Project IJzer- en Handzamevallei en Waterlandschap projecten, een blik over de Franse grens en uitwisseling van gegevens van pesticiden monitoring. (20/12/2022)

Kerstbezoek Koning en Koningin in Kortrijk

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een kerstbezoek aan de Zorggroep “Heilig Hart” in Kortrijk.  Deze groep zet zich in voor persoonsgerichte zorg voor ouderen.  De Koning en de Koningin hadden er gesprekken met de bewoners, hun familieleden en het personeel.  Door de diensten en infrastructuur aan te passen aan de behoeften van de bewoners is er een optimale zorgverlening. (21/12/2022)

  • Bron: ASG en Filip Van Loo

Bezoek en rondleiding in Sint-Godelieve abdij

Op maandag 19 december bezocht de gouverneur en de kabinetschef de Sint-Godelieve abdij in de Boeveriestraat in Brugge.  Deze abdij ligt tussen de Boeveriestraat en de Albert I-laan met een oppervlakte van 11.000m².  Sinds de 17de eeuw en tot eind 2013 was dit een slotklooster van de zusters Benedictinessen.  De gouverneur en de kabinetschef kregen een rondleiding in de gebouwen en de tuin. (19/12/2022)

Online overleg met burgemeesters

Op woensdag 12 december ontving de gouverneur Z.E. Aleksander Tasic, ambassadeur van Servië, voor een beleefdheidsbezoek.  Hij was vergezeld van minister Counsellor Robert Popovic en de ereconsul Aleksander Davidovic.  (21/12/2022)

 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be