Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Campagne ‘Sjoekesdag’ Okra West-Vlaanderen

OKRA, trefpunt 55+ organiseerde de campagne ‘Sjoekesdag’ om de vriendschap te vieren en het belang van het socio-cultureel verenigingsleven onder de aandacht te brengen. Gouverneur Decaluwé draagt het verenigingsleven in de provincie West-Vlaanderen een warm hart toe en wilde deze campagne dan ook graag steunen en extra in de kijker zetten door op 14 februari, de dag van liefde en vriendschap, een sjoeke / éclair te eten. (14/02/2023)

Provinciaal veiligheidsoverleg

In aanwezigheid van de gouverneur, het Parket-Generaal, het parket West-Vlaanderen, de dirco en dirjud van de federale politie en de vertegenwoordigers voor de korpschefs in West-Vlaanderen, werden tal van veiligheidsthema’s besproken:

  • de veiligheid deze zomer aan de kust: de bijstand van de federale politie, calltaking en de samenwerking met en de druktebarometer van de Lijn;
  • de transmigrantenproblematiek: de investeringen van de UK onder andere in de command en controle room in de haven van Zeebrugge;
  • vuurwerk en voetbal, een ongunstige evolutie;
  • de daling van het aantal buurtinformatie netwerken in onze provincie;
  • de verkeersveiligheid: GAS 5, het doorstortscenario, verkeersklassen, speekseltesten en -collectoren, de resultaten van de analyse van de dodelijke verkeersongevallen 2022.

Hierbij namen experten van de Lijn en FOD Justitie deel aan het debat en werden afspraken gemaakt met de leden van het PVO. (13/02/2023)

Evaluatiemoment wateroverlast januari 2023

De gouverneur nam als voorzitter van de Bekkenbesturen in de provincie het initiatief om samen met de waterbeheerders terug te blikken op de wateroverlast van januari 2023. In de gemeenten Gistel, Koekelare en Oudenburg was er midden januari acute wateroverlast. Dankzij medewerking van de sous-préfet van Duinkerke kon toen bijkomend water afgevoerd worden naar zee in Duinkerke en werden bijkomende overstromingen in de Westhoek vermeden. Net als bij elke noodsituatie waren er leerpunten, die aanleiding geven tot verdere gerichte acties. (10/02/2023)

Ontmoeting met delegatie van de Préfecture Hauts-de-France

De Gouverneur had op 10 februari een overleg met een delegatie van de Préfecture Hauts-de-France. Op de agenda stond prioritair de vluchtelingen- en migratieproblematiek die vorig jaar ongeziene proporties heeft aangenomen. Een versteviging van de samenwerking is hierbij dan ook een evidentie. Informatie-uitwisseling, operationele synchronisatie van initiatieven en het uitbouwen van een stevig netwerk in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit vormen hierbij de sleutelelementen. Vanuit zijn rol als voorzitter van de nationale TaskForce Transmigratie neemt de Gouverneur dit verder op met het brede pallet aan actoren die hierin het verschil kunnen maken met als grote doelstelling te vermijden dat de Belgische kust een brede uitvalsbasis wordt voor de migratie naar het Verenigd Koninkrijk. (10/02/2023)

 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be