Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Lijst stem- en telbureaus verkiezingen 9 juni 2024

De lijst met de stem- en telbureaus in provincie West-Vlaanderen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, Kamer en Vlaams Parlement op 9 juni 2024 is overeenkomstig artikel 102 van het Algemeen Kieswetboek ter inzage van het publiek.

Deze lijst kan geraadpleegd worden op afspraak. Om een afspraak te maken kan u contact opnemen met mevrouw Sarah Maes op het e-mailadres sarah.maes@ibz.be of via het nummer 050/301 651.

Scheldemondraad

Op 8 mei kwam de Scheldemondraad opnieuw samen in Terneuzen. Naast uitwisseling rond arbeidsmarkt, grensknelpunten en de verdere uitrol van de Euregio visie voor de grensstreek keurde de raad ook twee dossiers goed binnen het Scheldemondfonds. Het project “Grenzeloze zorg” waarbij de uitwisseling van studenten in de zorg centraal staat en het project ” Toeristische productontwikkeling door Zwinstreek-gastvrouwen en -gastheren” rond de verdere toeristische ontwikkeling van de Zwinstreek kunnen in de toekomst rekenen op financiële ondersteuning vanuit de Euregio. (8/05/2024)

Raad van bestuur en algemene vergadering IMDH

Op maandag 29 april vond de algemene vergadering en de raad van bestuur van het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw plaats in het AZ Sint-Jan in Brugge. Op de agenda stond onder meer de evaluatie van het MUG-Heli contract, de voorstelling en goedkeuring van het activiteitenverslag, de balans- en resultatenrekening en de begroting. (29/04/2024)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be