Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Toespraak voor de Maritieme Kring Zeebrugge

De gouverneur werd door de Maritieme Kring Zeebrugge uitgenodigd als eregast/spreker op hun  lunch in Zeebrugge.  De lunch was een informele bijeenkomst van leidinggevenden uit de maritieme sector van Zeebrugge.   De gouverneur gaf een voorstelling van zijn ambt. (06/12/2022)

Overleg zonecommandanten

Op donderdag 8 december ontving de gouverneur de verantwoordelijken van de hulpverleningszones. Ook afgevaardigden van het Provinciaal Instituut voor de Veiligheidsdiensten en de FOD Binnenlandse Zaken waren aanwezig. De heer Robin De Sutter was aanwezig om zijn organisatie, Prevent Agri voor te stellen en gaf meteen mee dat de brandpreventiecampagne “Hoe voorkom ik brand op mijn bedrijf?”, die begin november door de gouverneur werd gelanceerd, ruim werd opgepikt door de sector. Tevens werden concrete afspraken gemaakt tussen de hulpverleningszones en het POV over de bijdrage van de hulpverleningszones aan de financiering van de brandweeropleidingen. (08/12/2022)

Persmoment “Expeditie Simon Stevin”

Laat me afsluiten met de boodschap dat het onderzoek “Expeditie Simon Stevin”, letterlijk op de grens tussen oceaan en land, vandaag meer dan ooit belangrijk is.  Iets wat ook de vertegenwoordigers van DG Mare van de Europese Commissie en van UNESCO, hier vandaag aanwezig, zullen beamen.  En met de hoop dat we , in een innige samenwerking tussen onderzoek, beleid, blauwe economie en breed publiek, de uitdagingen van deze tijd, gezien vanuit zee, kust en binnenwateren, een antwoord kunnen helpen bieden.  Daarom zal ik als voorzitter van het VLIZ, op het eind van dit programma, maar al te graag het “Mission Ocean and Waters Charter” ondertekenen.  Met dit charter engageren VLIZ en de Vlaamse overheid zich ten aanzien van de Europese Commissie om mee te helpen bij het realiseren van “Mission Ocean”, een ambitieus programma om de oceanen, zeeën en binnenwateren tegen 2023 te herstellen en gezond te maken” sprak de gouverneur in zijn verwelkoming aan de aanwezigen tijdens het persmoment van “Expeditie Simon Stevin” te Willebroek. (25/11/2022)

Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

De gouverneur zat de raad van bestuur en de algemene vergadering voor van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen op 6 december. Verscheidene dossiers werden besproken o.a. lidmaatschap, verdere digitalisering verhuring materiaal, evaluatie voorbije verkeerscampagnes, enz. (6/12/2022)

Toespraak voor de Maritieme Kring Zeebrugge

De gouverneur werd door de Maritieme Kring Zeebrugge uitgenodigd als eregast/spreker op hun  lunch in Zeebrugge.  De lunch was een informele bijeenkomst van leidinggevenden uit de maritieme sector van Zeebrugge.   De gouverneur gaf een voorstelling van zijn ambt. (06/12/2022)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be