Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overhandiging onderscheiding in de Nationale Orden aan honorair consul Louis Verbeke

De toekenning van eretekens is gebaseerd op een eeuwenoude traditie. Een ereteken is niet enkel een respectvol gebaar naar het verleden, doch is ook een schouderklop voor de toekomst. Honorair consul van Spanje, Louis Verbeke heeft een indrukwekkend curriculum vitae en kan terugblikken op een gevuld leven, met talrijke realisaties. Vandaag kunnen we zijn verdiensten in de schijnwerpers plaatsen. Hij beschikt over niet te evenaren ervaringsopbouw en netwerking.  (19/07/2022)

Plechtigheid aan de Cenotaaf in London

Voor het eerst in twee jaar kon de Belgian Cenotaph Parade opnieuw doorgaan in London.  Tijdens deze plechtigheid, die plaatsvond rond de Cenotaaf in Parliament Street, legde de gouverneur namens de provincie West-Vlaanderen een bloemenkrans neer.  Deze traditionele “Belgische parade”, ter nagedachtenis van de gesneuvelden tijdens WOI en WOII, vindt telkens plaats op de zaterdag voor de Belgische Nationale Feestdag. (19/07/2022)

Provinciaal droogteoverleg

Maandag 18 juli beoordeelde het provinciaal droogteoverleg opnieuw de droogtetoestand. Het grondwaterpeil daalt, de stroming op de waterlopen valt stil, heel wat beken vallen droog en de verzilting neemt toe. Een verlenging van de droogtemaatregelen blijkt noodzakelijk. Het tijdelijk onttrekkingsverbod verruimt zelfs naar alle onbevaarbare waterlopen in de provincie West-Vlaanderen. Lokaal kunnen er zich moeilijkheden stellen om in de drinkwatervoorziening voor het vee te voorzien. Met de gemeente worden daarvoor gerichte oplossingen gezocht.

 

Fietstocht in West-Vlaanderen

H.M. de Koningin wordt 50 jaar op 20 januari 2023 en wil van deze gelegenheid gebruikmaken om een positieve boodschap rond mentaal welzijn in ons land uit te dragen. Onder het motto “Samen in beweging voor het mentale welzijn” zal de Koningin tussen juli en december van dit jaar in alle tien provincies van het land en in het Brussels Gewest een wandeltocht (van max. 20 km) of fietstocht (van max. 30km) afleggen samen met mensen en organisaties die begaan zijn met projecten rond mentaal welzijn. West-Vlaanderen heeft de spits afgebeten. H.M. de Koningin fietste met de slechtziende en blinde bewoners van Licht & Liefde uit Varsenare, en met personen met een beperking of kwetsbaarheid van UNIE-K, Oranje en ’t Veldzicht. (13/07/2022)

Reddings- en communicatieoefening "Seacoast 2022"

De gouverneur organiseerde samen met de betrokken partners een reddings- en communicatieoefening en dit op dinsdag 12 juli. De oefening wilde binnen de “Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust” de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht testen. Uitgangspunt waren één of meerdere incidenten, die de activering van de afsprakenregeling noodzakelijk maakten. De volgende middelen werden ingezet voor de zoekactie op zee: de SAR-heli van de luchtmachtbasis Koksijde, de scheepvaartpolitie, Ship Support, de strandreddingsdienst van Koksijde en de DAB Vloot (reder van de Vlaamse Overheid). De brandweerzone Westhoek en de lokale politiezone Westhoek namen ook deel aan de oefening kant land, samen met de MUG en ambulance van respectievelijk AZ  West en brandweerzone Westhoek. 4 alarmcentrales (NC112, CIC, MRCC en MIK) speelden een cruciale rol in de alarmering van die diensten. (12/07/2022)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be