Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Dagelijks Bestuur WOBRA

Woensdag 20 april nam de gouverneur deel aan het digitaal dagelijks bestuur van de vzw WOBRA.  Op de agenda stonden de werking van de ambulanciers- en brandweerschool en een stand van zaken van de opleiding redder aan zee. Daarnaast waren er nog personeelszaken en financiële punten, zoals de jaarrekening 2021 en de stijging van leverancierskosten, te bespreken. (20/04/2022)

Lentereceptie VOKA-APZI

De gouverneur woonde in Zeebrugge de lentereceptie bij georganiseerd door APZI. De lentereceptie is een treffen voor de Zeebrugse havengemeenschap en staat open voor alle medewerkers van APZI-VOKA maar ook voor beleidsvoerders, overheden en organisaties die betrokken zijn bij de werking van de haven. Marc Adriansens, voorzitter APZI-VOKA en Tom Hautekiet, CEO havenbestuur Zeebrugge waren de sprekers tijdens deze lentereceptie. (19/04/2022)

Vissershulde

Op paasmaandag was de gouverneur aanwezig op de jaarlijkse herdenking georganiseerd door Stad Oostende, het Comité Vissershulde en de Koninklijke Federatie der Zeelieden, van de vissers en zeelieden die het leven lieten op zee. Deze plechtigheid ging door aan het monument der Zeelieden op de Zeedijk waar een bloemenhulde werd gehouden. (18/04/2022)

Bezoek aan Dubai met Vives

Van zondag 13 maart tot en met zaterdag 19 maart bracht de gouverneur een dienstreis aan Dubai samen met de studenten van VIVES Brugge en Kortrijk.  Tijdens deze reis ontmoeten ze expats, de ambassade en brachten een bezoek aan het oude en nieuwe Dubai, kregen een rondleiding in Sharjah en bezochten het “Museum of Islamic Civilization” .  Tevens stond een bezoek aan de universiteit Manipel Academy of Higher Education op het programma waar de gouverneur een toespraak hield.  Een dagbezoek aan de Expo in Dubai ronde het bezoek helemaal af. (13/19-03-2022)

Digitaal overleg met burgemeesters in verband met Oekraïne

De gouverneur kreeg van de federale en de Vlaamse overheid de opdracht om de informatie over de Oekraïnecrisis te delen met de West-Vlaamse burgemeesters.  Hij spoort de gemeenten aan om de federale en Vlaamse housingtool/huisvestingstool actueel te houden, moedigt hen aan om out of the box opvangplaatsen te voorzien voor Oekraïense ontheemden en vraagt om suggesties te delen over eventuele nooddorpen in West-Vlaanderen.  Om deze federale en Vlaamse opdrachten te vervullen, organiseert de gouverneur op geregelde tijdstippen online overlegmomenten met de burgemeesters.  De eerste vond plaats op 21 maart.  De volgende is gepland voor 7 april.  Meteen maakt de gouverneur ook gebruik van dit overleg om te polsen naar vragen, bezorgdheden en good practices van de gemeenten over de opvang van Oekraïners. (21/03/2022)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be