Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Overleg transmigratie

Maandag 2 maart had de gouverneur een overleg met de provinciale verantwoordelijken van het parket en de federale en lokale politie met betrekking tot de transmigratie. Deze ‘Task Force’ volgt in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken de toestand op het terrein en zorgt voor een operationele afstemming van de bestuurlijke en gerechtelijke aanpak. In het bijzonder werd een update gemaakt van de initiatieven genomen op het trilateraal overleg met Frankrijk en Groot-Brittannië op 15 januari laatstleden. Een opvolgingsoverleg hierover staat volgende week op de agenda. Focus van onze aandacht gaat naar de evoluties van de migratiecrisis aan de oostelijke zijde van de Europese grenzen om hierop te kunnen anticiperen. Ook de intenties van het Verenigd Koninkrijk tijdens deze overgangsperiode van de Brexit verdienen een scherpe monitoring. In deze context volgt de gouverneur nauwlettend de gecoördineerde uitvoering van de investeringen die bijkomend in de haven van Zeebrugge zullen worden gedaan met Europese en Britse budgetten ter verbetering van de veiligheid. (02/03/2020)

Werklunch Noord-Frankrijk

Dinsdagmiddag 3 maart 2020 had de gouverneur in zijn ambtswoning een werklunch met de heer Michel Lalande, Préfet de la région Hauts-de-France.  Ook de heren Gaëtan Poelman, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in Parijs en Luc Briard, conseiller diplomatique van de Préfet woonden deze werklunch bij. Thema’s die tijdens de besprekingen aan bod kwamen, waren grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de economische uitdagingen, duurzame mobiliteit, veiligheid en tenslotte het Interreg V-project Mageteaux.

Dagelijks bestuur WOBRA

In Zedelgem zat de gouverneur het dagelijks bestuur WOBRA voor.  Op de agenda stonden de werking van de ambulanciers- en brandweerschool en de opleiding redder aan zee.  Ook waren enkele financiële en personeelsaangelegenheden geagendeerd. (03/03/2020)
 

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be