Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Raad van bestuur en algemene vergadering Vlaams Instituut voor de Zee - Werfbezoek nieuwbouw - Overleg cultureel erfgoed onder water

In Oostende zat de gouverneur het bestuursorgaan van het Vlaams Instituut voor de Zee voor. Er was een terugkoppeling vanuit de wetenschappelijke commissie en de huisvesting van InnovOcean Campus en Ocean Innovation Space kwam aan bod. De bestuursleden bespraken ook enkele personeelsdossiers en financiële aangelegenheden. Op de algemene vergadering bespraken de leden het activiteitenverslag, de begroting 2021, de voorlopige begroting 2022 en de rekeningen. (31/3/2021)

Samen met directeur Jan Mees bracht de gouverneur een werfbezoek aan de nieuwbouw van het VLIZ. (29/04/2021)

Op dinsdag 9 maart keurde het federaal parlement de nieuwe wet goed over het cultureel erfgoed onder water. Deze wet zal zorgen voor een verbetering en een uitbreiding van de bescherming van het cultureel erfgoed onder water. Er volgt nog een koninklijk besluit en een samenwerkingsakkoord om verdere invulling te geven aan de beoogde bijkomende bescherming. De gouverneur stemde af met vertegenwoordigers van het VLIZ, het Directoraat-Generaal Scheepvaart, het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen om de verantwoordelijkheden van elke partner in dit samenwerkingsakkoord vast te leggen. (23/04/2021)

 

Oefening “Arizona Dream” - Bezoek aan schip GEOxyz

Tijdens een werkbezoek aan de oefening van de Luchtmacht 'Arizona Dream' op de luchtmachtbasis van Koksijde maakte de gouverneur kennis met het transportvliegtuig A400M.  Dit toestel wordt voor het eerst ingezet.  De oefening had tot doel het nodige personeel en materieel te ontplooien, dat nodig is om te opereren met een A400M transportvliegtuig.  (24/03/2021)

Op uitnodiging van CEO Patrick Reyntjens, bezocht de gouverneur het nieuwe schip van de firma GEOxyz in Zeebrugge . Het bedrijf is gespecialiseerd in hydrografische, geofysische en geotechnische onderzoeken, is actief in Europa, van Rusland tot aan de Middellandse Zee en verleent wereldwijd specifieke projectondersteuning. (19/03/2021)

Gebruik technologie lokale politie - Overleg CEO MBZ - Eedaflegging aspirant-politieagenten - Dagelijks bestuur West-Vlaamse Politieschool

Een onderzoeksteam van de KU Leuven onderzocht het gebruik van technologie bij de lokale politie en de impact hiervan op de dagelijkse politiepraktijk. De vragen peilden naar de bestaande technologieën in de politiezones.Het tweede deel van de vragenlijst ging in op het mobiel platform ‘Focus’. Op het nationale vlak is er momenteel de uitrol van dit platform. Vanuit West-Vlaanderen is er inzet op innovatie en digitalisering. Vandaar dat de  gouverneur aan alle korpschefs heeft gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek. Lore Rooseleers, onderzoeker aan de KU Leuven, bracht de resultaten van het onderzoek naar voren tijdens een digitaal overleg met de gouverneur en de korpschefs. (24/2/2021)

De gouverneur had een overleg met de CEO van de MBZ. Het gesprek situeerde zich in het kader van de rol van de gouverneur als voorzitter van de Task Force Transmigratie (26/02/2021)

U bent al een tijdje in opleiding en vandaag is er een eerste officieel moment, de eedaflegging. Verlies zeker de vijf waarden van de West-Vlaamse politieschool niet uit het oog: discipline, integriteit, ten dienste staan van de maatschappij, respect en pro-actief werken. U heeft een voorbeeldfunctie te vervullen en u moet dat op elk moment ten volle beseffen.” zei de gouverneur ter gelegenheid van de eedaflegging van de aspirant-politieagenten. (02/03/2021)

De gouverneur zat de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de West-Vlaamse Politieschool voor.  De deelnemers bespraken een stand van zaken van de opleidingen en de schietstand.  Er was ook een toelichting over de begroting, de begrotingsopvolging en de rekeningen.  (17/03/2021)

Angst en ravijn

Beste lezer

De 19e-eeuwse Deense filosoof Kierkegaard beschreef angst als ‘een onrust die in je binnenste woont, een onvrede, een disharmonie, een angst voor iets onbekends, een angst voor een mogelijkheid, of voor jezelf’. Angst was voor hem een positief verschijnsel; het was de vooraankondiging van vrijheid, van mogelijkheden, van keuzes. Angst was de bewustwording van je potentieel, en bood je de kans om jezelf te worden. ‘Angst kan men vergelijken met duizeligheid’, schreef Kierkegaard. Angst is wat je ervaart wanneer je naar beneden kijkt in een ravijn, die duizeling, die vlaag van desoriëntatie, die bijna euforisch kan aanvoelen. Het ravijn is angstaanjagend, maar ook aantrekkelijk. Het ravijn was een favoriete metafoor voor Kierkegaard; het stond symbool voor de afstand tussen wie we zijn en wie we kúnnen zijn. Wat je volgens Kierkegaard moest doen om jezelf te bevrijden van je ketenen, om helemaal jezelf te worden: het onbekende in springen. (Daan H. van Voss, ‘Het loon van de angst. Spelen met wapens’, De Groene Amsterdammer, 4.2.2021)

Securitas ICT-inspiratiedag - Persconferentie E3 Saxo Bank Classic

Securitas organiseerde de jaarlijkse ICT-inspiratiedag. De gouverneur woonde deze digitale bijeenkomst bij. Na een terugblik op 10 jaar ICT en technologie lichtte Vlaams minister-president Jan Jambon de impact van ICT en technologie op maatschappelijk en economisch vlak toe. (11/03/2021)

De gouverneur was aanwezig op de  E3 Saxo Bank Classic persconferentie bij Boplan Moorsele-Gullegem. De nieuwe systemen voor beveiliging van de finishlijn en voor de organisatie van coronaveilige events werden er voorgesteld. (15/03/2021)

  • Bron: © E3 Saxo Bank Classic
  • Bron: © E3 Saxo Bank Classic

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be