Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Topcongres Computer-Assisted Language Learning

Rector Piet Desmet nam met het KU Leuven Campus Brugge het initiatief om een topcongres naar Brugge halen. Het gaat over het congres rond Computer-Assisted Language Learning dat vorig jaar in Berkeley-California plaatsvond. Het “Conference dinner” met 150 deelnemers vond in de Ambtswoning en de binnentuin plaats. De gouverneur was vereerd om de internationale gasten te verwelkomen. (5/7/2018)

Bijeenkomst in het Koninklijk Paleis

De gouverneur was in het Koninklijk Paleis uitgenodigd voor een bijeenkomst bij Z.M. de Koning. Tijdens de audiëntie, behandelden de commissarissen van de Koning en de gouverneurs diverse agendapunten: het middenbestuur in een veranderende omgeving, grensoverschrijdende verbindingen in een Europese context en rol en bevoegdheden op diverse terreinen, o.a. economie en impact van Brexit. (4/7/2018)

 

Ontmoeting met de Nederlandse commissarissen van de Koning

Op uitnodiging van H.E.-mevrouw Maryem van den Heuvel, ambassadeur van Nederland, was de gouverneur aanwezig op het diner ter gelegenheid van het bezoek van de Belgische gouverneurs en de commissarissen van de Koning. Tijdens het diner zijn volgende thema’s besproken: Europese samenwerking op regionaal niveau en positie burgemeesters in België en Nederland. (3/7/2018)

Overlegorgaan Kustwacht

De agenda van het overlegorgaan Kustwacht zag eruit als volgt: overlopen milieu-gerelateerde actiepunten, feedback overleg aanpassen afsprakenregeling drenkelingen op basis van de aangehaalde probleemstelling en de stand van zaken van de hervorming van de Civiele Bescherming voor de pollutiebestrijdingscapaciteit van ons land.  Verder stonden ook de hervorming van de pleziervaartwetgeving en het project Kustwachtcentrale MAiDEN op de agenda. (27/06/2018)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be