Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Multipurpose Maritime Operation Ceremony (EMSA)

Op maandag 13 mei woonde de gouverneur het officiële openingsevenement bij van de Multipurpose Maritime Operation (MMO) gecoördineerd door EMSA. Dit evenement werd georganiseerd in samenwerking met het Franse Secretariaat-generaal voor de Zee (SGMer), en vond plaats in de haven van Duinkerke. Deze locatie werd gekozen omdat daar de eerste oefening werd gehouden in het kader van de MMO, met de nadruk op milieubescherming en bestrijding van verontreiniging. (13/05/2024)

Bezoek Het Kunstuur

Op 13 mei werd opnieuw een topontmoeting georganiseerd voor het Legends & Leaders-netwerk. Deze keer vond het bezoek plaats bij Het Kunstuur, een initiatief van de broers Joost en Hans Bourlon. Een uniek event dat aan zijn tweede editie toe is en 30 topwerken tentoon stelt uit de periode 1850-1950 - een periode rijk aan diverse kunststromingen – op een unieke locatie: de Sint-Amandskerk in het centrum van Roeselare. De gouverneur nam deel aan dit uitzonderlijke bezoek. (13/05/2024)

Bekkenbestuur Brugse Polder

Het bekkenbestuur van de Brugse Polders stond in het teken van het jaarlijkse Wateruitvoeringsprogramma dat een uitgebreid overzicht van alle plannen en projecten in het bekken weergeeft. Het ontwerprapport 2024 werd goedgekeurd. Verder stond een toelichting van Aquafin over het investeringsplan 2025 op de agenda en het bijhorend advies. Tenslotte was er aandacht voor actualiteiten binnen het integraal waterbeleid met o.a. het waterkwaliteitsplan van de provincie, de nieuwe saneringsplicht voor de gemeenten en het in opmaak zijnde verziltingsdashboard, belangrijk voor onze kustpolders in droogteperiodes. (29/05/2024)

Oostende voor Anker

Op zondag 26 mei namen de gouverneur en zijn echtgenote deel aan een tocht met de barkentijn Artemis tijdens de 23ste editie van het maritieme evenement “Oostende voor Anker”. Hubert Rubbens, curator gaf een rondgang. (26/05/2024)

Ontvangst fietsers van fietsproject “Dageraad on the road”

Sinds 3 jaar zorgt het project “Dageraad on the road” er voor dat kinderen met een beperking gemotiveerd worden om meer de fiets te gebruiken, zowel voor schoolverkeer als voor ontspanning en sport. Op het eind van het schooljaar wordt er een fietsweek georganiseerd. Dit jaar wilden ze tijdens de fietsweek alle Vlaamse provincies aandoen en terwijl konden de leerlingen alle gouverneurs ontmoeten. De Provincie West-Vlaanderen was op vrijdag 24 mei aan de beurt. Er was een ontmoeting met de gouverneur en een fotomoment. (24/05/2024)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be