Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Bestuursorgaan VLIZ

Op woensdag 29 juni vond een bijeenkomst van het Bestuursorgaan van het VLIZ plaats. Onder andere de terugkoppeling Wetenschappelijke Commissie  en de Beleidsplannen 2022-2026 werden besproken. Ook de personeelsaangelegenheden en de financiële aangelegenheden, zoals de meerjarenbegroting, stonden op de agenda. (29/06/2022)

Bezoek aan Groot-Brittannië

Van 21 tot en met 23 juni bracht de gouverneur een werkbezoek aan de UK Border Force met wie hij bijzondere contacten onderhoudt als voorzitter van de nationale Taskforce Transmigratie.  Na een bezoek aan het onthaal- en opvangcentrum in Dover, werd verder gereisd naar de basis van de Royal Navy in Portsmouth.  De Navy handelt de operationele interventies af in de Britse territoriale wateren in samenwerking met de UKBF en onder regie van de Home Office. De centrale problematiek betreft de ‘smallboats’, waarmee de georganiseerde criminaliteit vorig jaar meer dan 50.000 mensen het Kanaal liet oversteken op risico van ongevallen en zelfs verdrinking. (21/23-06-2022)

Slotzitting Europacollege

Op de slotzitting van het Europacollege in het Concertgebouw in Brugge sprak de gouverneur het volgende: “Allereerst wil ik u bedanken voor de uitnodiging om hier vandaag te spreken op de Eliane Vogel-Polsky-promotie, ter gelegenheid van het afstuderen aan het prestigieuze Europacollege. 
Beste afgestudeerden, als gouverneur van de provincie West-Vlaanderen is het een grote eer om vandaag uw prestaties als studenten aan het Europacollege te vieren tijdens dit buitengewone en moeilijke academiejaar. Een academisch jaar dat nog steeds wordt gekenmerkt door de impact van de COVID-19-pandemie.
Uw promotie, die zijn naam dankt aan de uitzonderlijke persoonlijkheid van Éliane Vogel-Polsky, moet zich in het kielzog van deze laatste geroepen voelen om Europa socialer te maken, de vele vluchtelingen op te vangen en hen te helpen interessante banen te vinden die onze economie ten goede komen.  U bent deskundig op het gebied van Europa en als zodanig ben ik ervan overtuigd dat u deze boodschap zult uitdragen en dat u in uw professionele carrière zult bijdragen aan het vormgeven van een veerkrachtiger, geïntegreerder en functioneler Europa”. (24/06/2022)

UGent Connect

De gouverneur was, op uitnodiging van de rector en ere-vicerector van de UGent, aanwezig op het diner van UGent Connect.  De plaats van afspraak was het Ostend Science Park.  Tijdens dit diner stelde professor Carl Devos dit wetenschapspark voor, waarbij hij ook inging op het geheel van de UGent-activiteiten in West-Vlaanderen. (24/06/2022)

Bekkenbestuur Leiebekken

Op maandag 30 mei verwelkomde de gouverneur in het OC De Cerf in Gullegem de aanwezigen op de vergadering van het Bekkenbestuur Leiebekken.  Er werd een stand van zaken gegeven van het natuurherstel Leie.  Een tweede belangrijk agendapunt was de droogte en de waterschaarste.  Daarnaast was er de terugkoppeling van de lopende en de geplande GTO’s om tenslotte te eindigen met nieuws CIW.  (30/05/2022)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be