Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Scheepsdoop nieuwe reddingsboot VBZR

De gouverneur sprak de genodigden toe bij de officiële ingebruikname van de nieuwe reddingsboot van de Vrijwillige Blankenbergse ZeeReddingsdienst op zaterdag 27 april:  “Om de verderzetting van hun optimale dienstverlening te garanderen, is regelmatig onderhoud en vernieuwing van het materieel noodzakelijk. Dankzij de vrijwillige deskundige inzet van al de medewerkers, de bijdrage van de steunende leden, de steun de overheden en – niet in het minst – hun sponsors, kan vandaag onze nieuwe reddingsboot in gebruik te nemen.
Een vaartuig waar ze trots op mogen zijn, tot ver buiten de grenzen van deze stad. Proficiat aan allen die hieraan hebben meegewerkt
Ik wens het schip een gouden toekomst tegemoet. Met vele succesvolle vaarten waarbij zeer veel mensenlevens kunnen worden gered. En uiteraard veel geluk voor alle vrijwilligers die klaarstaan om mensen in nood op zee te helpen.“
(27/04/2024)

Dagelijks bestuur WOBRA

Op vrijdag 26 april woonde de gouverneur de bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de WOBRA vzw bij. Onder andere de stand van zaken van de opleidingen in de ambulanciersschool en de brandweerschool, het nieuw Koninklijk Besluit ‘boordtabel directie brandweer – opleidingsplan 2025’ en de opleiding Redder aan Zee werden besproken. (26/4/2024)

Bedrijfsbezoek De Zonnegloed

De gouverneur bracht samen met arrondissementscommissaris Anne Martens en kabinetschef Koen Surdiacourt een bezoek aan het Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren. De Zonnegloed is een opvangcentrum voor verwaarloosde of achtergelaten wilde dieren die niet meer terug kunnen naar de natuur. Dit bezoek was te kaderen in de enorme wateroverlast waar De Zonnegloed in het najaar van 2023 mee had te kampen. (22/04/2024)

Raad van bestuur en algemene vergadering WFIV

De gouverneur zat de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering van WFIV voor in Zedelgem. Na de goedkeuring van de verslagen van de vorige vergadering van 4 december 2023 ging men over tot de orde van de dag met bespreking van o.a. de aanpassing van de samenstelling van de bestuursorganen, een stand van zaken van het masterplan POV, de werking WFIV en tenslotte personeels- en financiële zaken. (22/04/2024)

PCBA Studiedag

“De wereld om ons heen digitaliseert razendsnel.  Om maar één voorbeeld te noemen…. Het Digitaal Interventieplan (DIP) is het meest gebruikte digitale platform onder de Vlaamse brandweerzones.  De toepassing wordt gebruikt door de hulpverleningsdiensten om snel en veilig toegang te krijgen tot jouw site bij een incident.  Diezelfde transformatie zien we ook op de werkvloer, waar automatisering en digitalisering steeds meer processen beïnvloeden.  Zo ook het domein van preventie, waar we voortaan kansen pakken door preventietaken te digitaliseren.   
Door  handige tools te implementeren, de kracht van AI te benutten en de menselijke factor te koesteren, kunnen we samen een stap zetten naar een veiligere en gezondere werkomgeving voor iedereen”
sprak de gouverneur in zijn welkomstwoord op de studienamiddag rond digitalisering van preventie.  (22/04/2024)

Pagina's

Abonneren op Carl Decaluwé RSS

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be