Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2022

Bezoek restauratie reddingboot II Nieuwpoort

De gouverneur bracht een bezoek aan de het restauratieproject van de reddingboot II uit Nieuwpoort. De Watson 2 Nieuwpoort werd op 28 maart 2011 beschermd als varend erfgoed. De historische waarde van het schip vloeit voort uit de rol die de boot speelde als reddingsboot aan de kust. Het type reddingsboot met twee dieselmotoren verleent aan de Watson 2 zijn industrieel archeologische waarde. (28/01/2022)

Controle actie Highway

De gouverneur nam deel aan de controle actie Highway-FIPA (Full Integrated Police Action).  Deze actie ging door aan diverse op- en afritten van de A-wegen en werd georganiseerd in het kader van het Nationaal Veiligheidsplan met de nadruk op rondtrekkende dadergroepen en mensensmokkel.  Tijdens deze actie waren Annelies Verlinden,  minister van Binnenlandse Zaken en Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie, eveneens aanwezig. (15/01/2022)

Bezoek Prinses Astrid aan de haven van Zeebrugge

Prinses Astrid bracht een bezoek aan de haven van Zeebrugge.   CEO Tom Hautekiet, burgemeester Dirk De fauw en waarnemend gouverneur Koen Surdiacourt verwelkomden de Prinses.  De Prinses kreeg een uitgebreide presentatie met  bespreking en toelichting over de haven van Zeebrugge.  Aansluitend was er een werkvergadering.  Daarna volgde een bezoek aan een schip van C.RO gevolgd door een bezoek aan ECS met een uiteenzetting over het bedrijf en een rondleiding in het magazijn.  (20/01/2022)

 

Regiovergaderingen burgemeesters Leiedal, Midwest en Westkust

Op de digitale regiovergadering met de burgemeesters uit Leiedal op 14 januari, Midwest op 21 januari en Westkust op 25 januari, zette de gouverneur het zeer actuele thema 'bestuurlijke handhaving' op de agenda. De definitie van bestuurlijke handhaving en de rol van de burgemeester en de lokale overheden kwamen aan bod. Ook de resultaten van de enquête met verwijzing naar de fenomenen en sectoren in West-Vlaanderen passeerden de revue. De multidisciplinaire aanpak en communicatie met de partners in een vroeg stadium benadrukte de gouverneur als kritieke succesfactor. Tevens lichtte de gouverneur de taken van het netwerk bestuurlijke handhaving West-Vlaanderen toe, het protocol en de meerwaarde van een SPOC (single point of contact) in de gemeente. 

Bezoek West-Vlaamse delegatie aan Veiligheidsbeurs Dubai

De gouverneur leidde een West-Vlaamse delegatie in het kader van een bezoek aan de veiligheidsbeurs in de Verenigde Arabische Emiraten.  De deelnemers bezochten de Intersec Beurs in het Dubai World Trade Center. Er stond ook een bezoek aan Dubai Expo 2020 geprogrammeerd. Zowel het Belgisch, Australisch en Nieuw-Zeelands paviljoen, als het Duitse, Franse en Saudische paviljoen werden bezocht.  Hiernaast stond het Sustainability paviljoen op het programma.

Op het Belgisch paviljoen sprak de gouverneur op uitnodiging van Deme ter gelegenheid van de G-STIC-conferentie: “Met veel plezier heet ik u hier welkom op het VIP-diner ter gelegenheid van de 6e G-STIC-conferentie, die hier in Dubai plaatsvindt in het kader van de World Expo.  We zijn speciaal hier naar Dubai gekomen om de stem van G-STIC in overeenstemming te laten zijn met het wereldwijde motto van de expo: "Connecting Minds, Creating the Future". We zijn ervan overtuigd dat de toekomst duurzaam zal zijn of dat er geen toekomst zal zijn. Dus moeten we de geesten en harten verbinden van de bereidwilligen om deze duurzame toekomst te creëren, voorzien door de Verenigde Naties en vastgelegd in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Ik sta volledig achter initiatieven zoals G-STIC, omdat de uitdagingen enorm zijn. De COVID-pandemie die nog niet voorbij is, in geen enkel land ter wereld, heeft de agenda 2030 vertraagd, maar heeft de agenda niet doen ontsporen. We zijn op de goede weg, maar nog niet op de juiste snelheid”.  Z.E. de heer Peter Claes, Ambassadeur van België in de Verenigde Arabische Emiraten was hierop ook aanwezig.

Vergadering conferentie van gouverneurs

Op woensdag 12 januari nam de gouverneur deel aan de videoconferentie van gouverneurs.  Diverse onderwerpen kwamen aan bod zoals de voorstelling van de nieuwe missies van het CAF, de feedback van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken en de rol van het NCCN ten opzichte van de gouverneurs buiten een fase van crisisbeheer.  Daarnaast werd ook de wervingsprocedure van de geïntegreerde politie besproken alsook de noodcentrale 112 en hulp aan mensen in grensoverschrijdende gebieden.  De deelnemers bespraken ook de kalender en de thema’s van de conferentie in 2022. (12/01/2022)

Overleg rekruteringsconcept politie

Op 4 januari nam de gouverneur deel aan een vergadering met de diensten van de commissaris-generaal van de federale politie en de directeur van de West-Vlaamse Politieschool in het kader van het nieuwe rekruteringsconcept.
Er werden good practices en ideeën uitgewisseld over de samenwerking tussen de zones en de coördinerende rol die de provincie of de West-Vlaamse Politieschool hierin zouden kunnen nemen. Daarnaast werd ook een brainstormsessie gehouden over hoe de politie haar imago naar mogelijke kandidaten toe zou kunnen verbeteren. (04/01/2022)

Nieuwjaarswensen

Een gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid. Een goede gezondheid. Dat is de basis, dat geeft geluk in het nieuwe jaar. Jaarlijks plaats ik een citaat op mijn nieuwjaarskaart. Dit jaar is dat een citaat van Confucius, een Chinese filosoof ‘Zoek de kleine dingen die aan het leven vreugde en voldoening geven.’ Ik wens iedereen een voorspoedig en gezond 2022. Zorg voor jezelf en voor elkaar!

Opname filmpje avond G-sport

Op vraag van G-Sport Belgium nam de gouverneur een filmpje op ter promotie van de avond van de G-Sport.  De gouverneur beklemtoonde in het filmpje dat er niet genoeg aandacht kan besteed worden aan G-Sport en prees het mooie initiatief. (23/12/2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be