Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

november 2021

Prijsuitreiking ‘meest verkeersveilige lagere en secundaire school’

Maandag 22 november was er de prijsuitreiking van de titel ‘Meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen 2020’, een sensibiliseringscampagne rond verkeersveiligheid in samenwerking met Bellewaerde, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, de provincie en de gouverneur. De winnende lagere school is De Biesweide te Beselare, voor de secundaire scholen kwam het LTI Oedelem als winnaar uit de bus. De gouverneur feliciteerde de scholen met de uitwerking van hun project rond verkeersveiligheid en reikte de gewonnen prijzen uit. “Jullie mogen fier zijn als winnaar van de wedstrijd, het blijft belangrijk om verder te werken rond verkeersveiligheid in scholen. De wegcode kennen, een goed uitgeruste fiets hebben, goed zichtbaar zijn en veiligheid voor allen.”   (22/11/2021)

  • De Biesweide Beselare
  • De Biesweide Beselare
  • Land- en Tuinbouwschool Oedelem

Handhavingsactie wegpolitie West-Vlaanderen “Afleiding achter het stuur”

Afleiding, waaronder het gebruik van de gsm achter het stuur, is verkeersonveilig en veroorzaakt verkeersongevallen.  Daarom voerde de wegpolitie West-Vlaanderen op zaterdag 20 november de ganse dag een handhavingsactie in onze provincie.  Samen dit thema warm houden en de weggebruikers stimuleren om gevaarlijke situaties te melden vooraleer er menselijk leed gebeurt, daarop ligt de focus in 2021. (20/11/2021)

Overleg Overstromingsrisico’s IJzerbekken

De waterbom in het oosten van het land afgelopen zomer spaarde grotendeels de provincie West-Vlaanderen. Op sommige plaatsen viel er 240 liter water op ongeveer 48 uur tijd. Dat is gigantisch. Experts stellen dat twee opeenvolgende dagen met 40 liter al tot een rampscenario kan leiden, op eender welke locatie in België. Een goede voorbereiding is het halve werk. De gouverneur nam daarom het initiatief om al proactief met de waterbeheerders in het IJzerbekken het gesprek aan te gaan over de impact van zo’n mogelijke waterbom. De hoofdvraag was of we vandaag in het integraal waterbeleid al voldoende rekening houden met wijzigende klimaatomstandigheden, zoals de voorspelling van de stijging van de zeespiegel met 3 meter tegen 2100. Er is een terugkoppeling aan het Bekkenbestuur voorzien om verdere acties vorm te geven. (19/11/2021)

Evaluatiemoment gebruik drones redders aan zee

Donderdag 19 november zat de gouverneur de digitale evaluatievergadering in verband met het gebruik van drones door de redders aan zee voor.   Hierop werd besproken voor welk soort opdrachten de drones werden gebruikt.  Het doel en waar ze worden ingezet, alsook de opleiding, het budget, mogelijke inbreuken op misbruik en het eventueel delen van de beelden met de politie en het MRCC.  (19/11/2021)

Geen bijkomende provinciale coronamaatregelen na overlegcomité van 17 november in de provincie West-Vlaanderen

Op 18 november wikte en woog de provinciale crisiscel onder leiding van de gouverneur de federale coronamaatregelen van het overlegcomité van 17 november.   Deze gaan in de richting van hetgeen de gouverneur vooropstelde waardoor de crisiscel besliste om geen bijkomende provinciale maatregelen te nemen.  De gouverneur doet meer dan een warme oproep aan alle West-Vlamingen om de maatregelen strikt op te volgen want de coronasituatie is urgent. In het burgemeestersoverleg dat volgde, heeft de gouverneur er bij de West-Vlaamse burgemeesters op aangedrongen om mee te sensibiliseren bij inwoners, horeca-uitbaters, ondernemers… om de maatregelen strikt toe te passen. Enkel zo kunnen we samen de winter doorkomen, kan het virus terug ingedijkt worden en vrijwaren we de eerstelijnszorg en de situatie in de West-Vlaamse ziekenhuizen. (18/11/2021)

Overlegorgaan Kustwacht

De online vergadering van het Overlegorgaan Kustwacht vond plaats onder voorzitterschap van de gouverneur. Op het overleg werden de openstaande actiepunten overlopen. Daarnaast werd de nieuwe sharepoint-site voor de structuur Kustwacht toegelicht. Er was een terugkoppeling over de initiatieven die zijn opgestart om het toenemend aantal incidenten met vluchtelingen op de Noordzee het hoofd te bieden en de aandachtspunten die hierbij zijn geïdentificeerd. Tot slot koppelden de verschillende werkgroepen terug over hun werkzaamheden in de voorbije periode.  (16/11/2021)

Plechtigheid Tyne Cot Cemetery

Op Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke was er een begrafenisplechtigheid voor 9 soldaten uit WOI die sneuvelden in oktober 1917. Prins Edward, Hertog van Kent, woonde deze plechtigheid bij. De gouverneur legde namens de provincie West-Vlaanderen een bloemenkrans neer. (17/11/2021)

Te Deum

Ter gelegenheid van het Koningsfeest werd op maandag 15 november het Te Deum gezongen in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge.  De gouverneur was hierop aanwezig. (15/11/2021)

Herdenking Wapenstilstand

In Ieper woonde de gouverneur de 103de herdenking van de Wapenstilstand bij.  Na de bloemenhulde bij het Belgisch monument volgde er een speciale Last Post aan de Menenpoort, in aanwezigheid van premier Alexander De Croo en Vlaams minister Matthias Diependaele. De gouverneur nam deel aan de bloemenhulde. (11/11/2021)

Persconferentie cultureel erfgoed onder water

In het kleine stukje Belgische Noordzee liggen heel wat scheepswrakken. Twee derde van deze wrakken verwijzen naar één van de beide wereldoorlogen. Een 60-tal van die wrakken staan in de wrakkendatabank echter nog aangeduid als ‘onbekend’. Maritiem archeoloog Tomas Termote slaagde er in één van deze onbekende schatten van de Noordzee te identificeren als de UB-32. Gouverneur Carl Decaluwé, die ontvanger is van het cultureel erfgoed onder water, kondigde deze uitzonderlijke vondst aan op een persmoment in het VLIZ. (10/11/2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be