Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juli 2021

Provinciaal droogteoverleg

Met de publicatie van het uitvoeringsbesluit over de onbevaarbare waterlopen eind juni is er een aangepast regelgevend kader voor de gouverneur om tijdelijke of permanente captatieverboden in te stellen.Het droogteoverleg boog zich over de toekomstige invulling van deze captatieverboden en voor welke stroomgebieden dit een permanent karakter kan krijgen. De interpretatie van het uitvoeringsbesluit leidt alvast tot wat bezorgdheden bij de waterbeheerders die nauw opgevolgd zullen worden en minstens eind deze zomer al tussentijds geëvalueerd worden. Verder gebeurde de beoordeling van de droogtetoestand voor het eerst via een indicatorendashboard en was er ook een demo over het platform waar geleidbaarheidsmetingen geïntegreerd worden. (06/07/2021)

Kennismaking met nieuwe sous-préfet van Duinkerke

Op uitnodiging van korpschef Nicholas Paelinck, voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie, woonde de gouverneur de kennismaking bij van de nieuwe sous-préfet van Duinkerke, Hervé Tourmante.
Op het programma stonden de voorstelling van de geïntegreerde Belgische politie, de werking van een politiezone (PZ Westkust) en de grensoverschrijdende criminaliteit.  Daarna volgde een bezoek aan het politiecommissariaat.  Een lunch sloot de kennismaking af. (07/07/2021)

Uitreiking burgerlijk ereteken Ridder in de Leopoldsorde

“Bij K.B. van 10 december 2020 werd je benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.  Dit ereteken is een verzilvering van inzet, werkkracht, positieve ingesteldheid en betrokkenheid.  Het is de bekroning van engagement van jaren” sprak de gouverneur alvorens het burgerlijk ereteken van Ridder in de Leopoldsorde uit te reiken en op te spelden bij Maurice Michielsens, Brugges oudste bootjesman en kapitein.  Maurice Michielsens heeft met 60 boeiende jaren een indrukwekkend curriculum vitae en kan terugblikken op een gevuld leven met talrijke resultaten.  (08/07/2021)

Uitreiking medaille voor daden van moed en zelfopoffering

“De Koning heeft u een beloning toegekend voor de opmerkelijke daad die u gesteld heeft op 2 april 2020 te Wevelgem” sprak de gouverneur alvorens een medaille en diploma voor daden van moed, zelfopoffering en menslievendheid uit te reiken aan Wannes en Jotte Decavel.
Deze erkenning werd hen toegekend omdat ze, op risico van hun eigen veiligheid, de heer Freddy Lapère,  een inwoner van Wevelgem, redden van een aanval door een pitbull. (08/07/2021)

Herdenking pater Ferdinand Verbiest

In de zeventiende eeuw trok de West-Vlaamse jezuïetenpater Ferdinand Verbiest uit Pittem als missionaris naar China. Hij bouwde er een reputatie op als astronoom, ingenieur, taalkundige en geograaf. Zo ontwierp hij er onder meer een thermometer, een sextant, waterklokken, een hemelglobe, een karretje voortgetrokken door een stoommachine dat beschouwd wordt als de eerste stoomauto ter wereld etc. Pater Verbiest vervulde er bovendien een niet onbelangrijke rol aan het hof van keizer Kangxi en schopte het uiteindelijk tot mandarijn. In Beijing bouwde hij een instrumentarium voor het Oude observatorium, dat er nog steeds is. In 2023, heel precies op maandag 9 oktober, zal het exact 400 jaar geleden zijn dat Ferdinand Verbiest geboren werd. Deze verjaardag zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Deze verdienstelijke West-Vlaming zal dan ook één jaar lang met grote eerbiedigheid en op diverse manieren worden gevierd. Om deze viering te plannen vond op woensdag 7 juli jl. een overleg plaats met initiatiefnemer Jeroen Depraetere en Ivan Delaere, de burgemeester van Pittem; Veerle De Vos, VRT en vertegenwoordigers van Westtoer, de provincie West-Vlaanderen en het Confuciusinstituut. Samen plannen ze een starthappening op 9 juli 2023 met vervolgens een brede waaier aan activiteiten gespreid over 2023. Een greep uit het aanbod: Experience Center, wandeltheater, schoolwedstrijd, publicatie, podcast, documentaire, handelsmissie, academische zitting etc. (07/07/2021)

Eerstesteenlegging project Lingang Overseas Zeebrugge

Sinds de opening van de Chinese markt, ontwikkelde China zich tot de tweede grootste economie van de wereld, na de Verenigde Staten. In België importeren we voor ruim 15 miljard euro uit China en exporteren voor bijna 7 miljard euro. Daarmee is China onze 10e belangrijkste klant en onze 7de belangrijkste leverancier. Uit de jaarlijkse barometer van consultancygroep EY blijkt dat China als grote investeerder snel aan belang wint in België. China doet het even goed als de VS qua aantal investeringen in België, meer bepaald 27 van de 227 investeringen zijn Chinees. Daarnaast staat China in de top drie als het gaat om jobcreatie. Deze Chinese investeringen situeren zich voornamelijk in de Belgische logistieke- en biotechsector
Ook in West-Vlaanderen voelen we deze Chinese investeringsgolf. Op 30 juni jongstleden werd de eerste steen gelegd van een state-of-the-art logistiek park van 76.000 m². De Shanghai Lingang Group richt zich met dit investeringsproject op alle spelers actief in de Europese import en export over alle continenten.  Er zullen 290 mensen tewerkgesteld worden.  
Samen met COSCO Shipping Ports zal de Shanghai Lingang Group hiermee de haven van Zeebrugge internationaal op de kaart zetten als consolidatiecentrum en als toegangspoort tot Europa. Laat dit net aansluiten bij de ‘West Flanders, gateway to Europe’ - strategie waarbij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij de provincie West-Vlaanderen positioneert als ideale uitvalsbasis voor internationale ondernemingen die hun activiteiten richten op de Britse en de Europese markt. Op 29 juni ontvingen provinciegouverneur Decaluwé en gedeputeerde de Bethune mevrouw Yang, voorzitter van de Shanghai Lingang Group en haar gevolg om er samen dieper in te gaan op de toekomstige activiteiten van het logistieke park in Zeebrugge. (30/06/2021)

Reddingsoefening aan de kust

“Een afsprakenregeling uitwerken op papier is één zaak, maar het is van groot belang om de theorie in praktijk om te zetten;  Daarom is het doorlopen van de procedures vandaag cruciaal, dit om de gecombineerde reddingsacties aan de kust door land-, lucht en zeemiddelen blijvend goed afgestemd te laten verlopen in de toekomst”  aldus gouverneur Decaluwé.   Vandaar de organisatie om samen met de betrokken partners een reddings- en communicatieoefening aan de kust te organiseren.  Deze vond plaats op 2 juli op het strand van Knokke-Heist. (02/07/2021)

Digitale vergadering gouverneurs

Op 7 juli organiseerde het nationaal crisiscentrum een videoconferentie met alle gouverneurs.   Er werd slechts een niet covid-19 gerelateerd onderwerp toegevoegd aan de agenda.  Het betrof tijdelijke geografische UAS zones (tijdelijke no-fly zones voor drones).  In bepaalde situaties zoals bijvoorbeeld bij het beheer van noodsituaties en in het kader van bestuurlijke opdrachten van politie, is er een rol voorzien voor de bevoegde administratieve overheden. (07/07/2021)

Dagelijks bestuur WOBRA

Op 5 juli nam de gouverneur deel aan de vergadering van het dagelijks bestuur van WOBRA.  De werking van de school werd besproken, met name een stand van zaken van de ambulanciersschool, de brandweerschool en de opleiding redder aan zee.  Daarnaast werden nog een aantal personeels- en financiële aangelegenheden besproken. (05/07/2021)

Beleidsorgaan Kustwacht

Op 1 juli ging er een online vergadering door van het Beleidsorgaan Kustwacht. De resultaten van de audit die de voorbije maanden werd uitgevoerd met betrekking tot de structuur kustwacht werden toegelicht en een plan van aanpak werd opgemaakt. Verder kwamen de openstaande actiepunten aan bod, de problematiek van de inzet van MIRG-teams op zee werd besproken en er werd ruim tijd besteed aan de opvolging van de Europese dossiers. De volgende vergadering gaat door op 7 oktober.  (01/07/2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be