Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

juni 2021

Persconferentie IKWV Opening zomerseizoen

“Het kusttoerisme is een belangrijke economische motor in onze provincie.  Jaarlijks bezoeken miljoenen toeristen uit binnen- en buitenland onze stranden.  Dankzij de inzet van meer dan 1400 strandredders bezorgen ze hen ook deze zomer ongetwijfeld opnieuw een zorgeloze vakantie en zijn we de veiligste kust ter wereld, dit dankzij jullie”.  Met deze woorden gaf de gouverneur het startschot voor de traditionele opening van het badseizoen door de bad redders. (11.06.2021)

Trajectcontroles

Verkeersveiligheid is voor de gouverneur van West-Vlaanderen een topprioriteit. Uit de analyse van de dodelijke verkeersongevallen 2018-2020 blijkt het belang van trajectcontroles, het effect op snelheid en de mogelijke link met de ernst van verkeersongevallen. De gouverneur organiseerde een opvolgingsoverleg op 9 juni met MOW Vlaanderen naar aanleiding van een schrijven gericht aan de Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters. Hij besprak het gebruik van de trajectcontroles in West-Vlaanderen. Er staan ondertussen 51 trajectcontroles op de lijst van AWV in onze provincie. Het doel was enkele pijnpunten te bespreken en de samenwerking tussen de verschillende diensten in dit complexe dossier te stimuleren, activeren en waar nodig te deblokkeren. Naast concrete afspraken met MOW Vlaanderen werd ook een timing voorgesteld om op een volgend overleg met alle partners de stand van zaken te bespreken. Naar aanleiding van dit gesprek richt de gouverneur een schrijven aan de federale ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, mevrouw Verlinden en de heer Van Quickenborne, om het belang van goed werkende trajectcontroles in onze provincie te onderstrepen.

Prijsuitreiking digitale verkeersquiz ‘Fietstoerisme in harmonie’

Midden januari 2020 gaf de gouverneur het startschot van deze campagne op de internationale fietsbeurs Velofollies in Kortrijk, dé plaats bij uitstek om een verkeersveilig fiets- en wielertoerisme te promoten. Een veilige plaats voor elke fietser op onze West-Vlaamse wegen is het jaarlijkse opzet om het fiets- en wielertoerisme in onze provincie veilig, hoffelijk, reglementair, leefbaar en harmonieus te houden. Respect voor de verkeersregels, correct uitgeruste fietsen en veilige fietspaden zijn de voornaamste pijlers van deze campagne. Omwille van ‘Covid19’ werd de prijsuitreiking aan de winnaars van de digitale verkeersquiz al meermaals uitgesteld. De hoofdprijs werd overhandigd aan de heer Patrick Van Herck. (10.06.2021)

  • Prijsuitreiking digitale quiz fietstoerisme in harmonie

Provinciale toelichting reactief afwegingskader prioritair watergebruik

De gouverneur nodigde alle West-Vlaamse burgemeesters en partners betrokken in het integraal waterbeleid uit voor een informatiemoment over het reactief afwegingskader. Dit kader is uitgewerkt om te ondersteunen bij toekomstige beslissingen over droogtemaatregelen. Professor Patrick Willems die de studie naar het afwegingskader mee begeleidde, lichtte het instrument toe. Verder kwamen ook het indicatorendashboard en het vervolgtraject aan bod. 144 deelnemers volgden de infosessie; het bevestigt de nood en het belang van een instrument om beslissingen te onderbouwen. Deze zomerperiode wordt het afwegingskader voor het eerst toegepast. (7/6/2021)

 

Bezoek Hare Majesteit Koningin Mathilde aan de Belgian Cats

Op dinsdag 8 juni bezocht Koningin Mathilde de basketbalploeg Belgian Cats in Kortrijk.  Ze werd verwelkomd door de gouverneur, burgemeester Vandenberghe, Koen Umans, secretaris-generaal vzw Basketbal Vlaanderen en Ann Wauters, kapitein van de Belgian Cats.
Na een rondetafelpresentatie volgde de Koningin een training.  Daarna begaf de Koningin zich op het speelveld voor een gesprek met de basketbalspeelsters en gooide ze een basketbal in de ring.  Tenslotte volgde nog een groepsfoto. (08/06/2021)

Netwerk bestuurlijke handhaving

Sinds vorig jaar werd, binnen de diensten van de gouverneur, de coördinatie van een netwerk bestuurlijke handhaving in West-Vlaanderen opgenomen. Bestuurlijke handhaving is de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Via controle op toelatingen, subsidies, vergunningen, vennootschappen, handelszaken… wordt nagegaan of de, op het eerste zicht, legale façade van een onderneming of ondernemer, klopt.
Het netwerk heeft als belangrijkste doel de trekkers en partners in dit nieuw verhaal bewust en alert te maken.  Maandelijks komt de stuurgroep van het netwerk samen om actiepunten te bespreken, infosessies te organiseren enz.
Op 26 mei nam de gouverneur deel aan het overleg van de stuurgroep, onder leiding van professor Jelle Janssens van de UGent, specialist in deze materie. Zij debatteerden over de core business van het netwerk, het gevaar van mission creep en het verschil en relatie tussen en met bestuurlijke politie en bestuurlijke handhaving. Tevens werd gebrainstormd over de infosessie in het najaar voor burgemeesters en korpschefs. (26/05/2021)

Bezoek Hare Majesteit Koningin Mathilde aan Hogeschool Vives

Op vrijdag 4 juni bracht Koningin Mathilde een bezoek aan de Hogeschool Vives.  De Koningin werd verwelkomd door de gouverneur, burgemeester Vandenberghe en Lieven Danneels, voorzitter van de raad van bestuur VIVES.  Dit bezoek stond in het teken van de gezondheidszorg en de inzet tijdens de coronacrisis.  De Koningin kreeg een korte presentatie rond de speerpunten in de zorg en bracht een bezoek aan de Immersive Room (een ruimte waarin een crisissituatie wordt gesimuleerd). Daarna volgde nog een gesprek met studenten en de zorgcoach. (04/06/2021)

Overleg mobiliteit

De gouverneur nam deel aan het digitaal overleg “Mobiliteit”.  Dit overleg had tot doel een stand van zaken op te maken van de voorbereidingen naar de zomer toe inzake het treinverkeer van en naar de kust. (02/06/2021)

Beleidsorgaan Kustwacht

Op 2 juni nam de gouverneur deel aan een thematische zitting van het beleidsorgaan Kustwacht, waarin het “luchttoezicht” nader werd bekeken. Na een zeer interessante uiteenzetting over het huidige Belgische luchttoezicht, besliste het beleidsorgaan om een interdepartementaal overleg op te starten over dit thema. Tevens wordt een werkgroep van experten in het leven geroepen die zich moeten buigen over het Belgische luchttoezicht in brede zin, met inbegrip van het uitwerken van een luchttoezichtstrategie. In de komende weken zullen deze initiatieven verder vorm krijgen. (02/06/2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be