Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Provinciaal droogteoverleg

Maandag 18 juli beoordeelde het provinciaal droogteoverleg opnieuw de droogtetoestand. Het grondwaterpeil daalt, de stroming op de waterlopen valt stil, heel wat beken vallen droog en de verzilting neemt toe. Een verlenging van de droogtemaatregelen blijkt noodzakelijk. Het tijdelijk onttrekkingsverbod verruimt zelfs naar alle onbevaarbare waterlopen in de provincie West-Vlaanderen. Lokaal kunnen er zich moeilijkheden stellen om in de drinkwatervoorziening voor het vee te voorzien. Met de gemeente worden daarvoor gerichte oplossingen gezocht.

 

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be