Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Beleidsorgaan Kustwacht

Er ging een digitaal overleg van het Beleidsorgaan Kustwacht door. Naast de terugkoppelingen van de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen (“windmolenparken en FIA” en “luchttoezicht”) werd uitvoerig stilgestaan bij het naderende Belgische voorzitterschap van het EU Coast Guard Functions Forum en daarmee samenhangende dossiers zoals cybersecurity. De gouverneur maakte tevens van de gelegenheid gebruik om de proof of concept toe te lichten van het initiatief  'monitoring kustlijn door middel van thermische camera’s',  waar de gouverneur zijn schouders heeft onder gezet. (07/10/2021)

Reactie toevoegen

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be