Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Ontvangst H.E. Mevr. Michèle Boccoz, Ambassadeur van Frankrijk

De gouverneur heeft de Ambassadeur van Frankrijk ontvangen voor een kennismakingsbezoek. De samenwerking tussen de provincie
West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk was één van de gespreksthema’s, evenals de problematiek van de ramkraken in Zuid West-Vlaanderen. Ook zijn rol als Vlaams coördinator voor de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk kwam aan bod.
(nadere info: www.west-vlaanderen.be/Noord-Frankrijk)
 (25.4.2012)

Rapport regioscreening consulteerbaar

Vlaanderen voerde vorig jaar een gebiedsdekkende regioscreening uit. Daarbij is voor elke gemeente geïnventariseerd aan welke samenwerkingsverbanden zij deelneemt. De inventarisatie werd uitgevoerd door de gouverneurs en het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Alle resultaten werden vervolgens samengebracht in een database en geanalyseerd. Het rapport met de resultaten en een aantal eerste analyses is vanaf vandaag elektronisch consulteerbaar. In het rapport vindt u een reeks vaststellingen en analyses op basis van een inventarisatie van samenwerkingsverbanden, structuren en gebiedsafbakeningen op het niveau tussen de lokale besturen en de Vlaamse overheid.

Link voor het verslag : rapport regioscreening.

Link voor de opsomming per West-Vlaamse gemeente: inventaris samenwerkingsverbanden per West-Vlaamse gemeente.

Link voor de kaarten: visuele inventaris per gemeente.

Ontvangst delegatie van Kazachstan

Een delegatie van Kazachstan onder leiding van de heer Serik Seydumanov, adjunct van de burgemeester van Almaty, bracht een bezoek aan Brugge. In de ambtswoning werden ze verwelkomd door de gouverneur en werd er een toelichting gegeven over de organisatie van de lokale besturen.
Ook algemene thema’s kwamen aan bod zoals de waterproblematiek, sport. (26.3.2012)

Bezoek van de Marshal van Lubelskie (Polen)

De Marshal van Lubelskie (Polen), Krzysztof Hetman, was te gast in West-Vlaanderen. Met dit bezoek willen beide provincies de
samenwerking verder uitbouwen. Het bezoek was gefocust op diverse thema’s: hernieuwbare energie, innovatie, onderwijs, agro-voeding, enz... Het geheel werd afgesloten met een Poolse avond in het Provinciaal Hof in Brugge. (27-28.3.2012)

Fietstoerisme in Harmonie 2012

In Torhout, het “Dorp van de Ronde”, werd de tweede editie van de provinciale verkeersveiligheidscampagne “Fietstoerisme in Harmonie” gelanceerd. Rode draad doorheen deze campagne is dat de niet-naleving van verkeersregels bij de andere betrokken weggebruiker onbegrip, agressie en zelfs onveilig weggedrag oproept. Het luik “sensibilisatie” is opgebouwd rond vijf themareportages waarin enkele veel voorkomende gevaarsituaties met fietstoeristen worden belicht zoals de voorrangsregels, het rijden in groep, de zichtbaarheid, enz. In het luik “handhaving” worden de diehards door de politie een halt toegeroepen. www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme

 (31.3.2012)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be