Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Opening bloemenweekend “BLOOM” in Oostende

Carl Decaluwé en zijn echtgenote Ann Coussée verwelkomden de Koning en de Koningin ter gelegenheid van de opening van het bloemenweekend “BLOOM” in Oostende.  Dit uniek evenement is een organisatie van de Koninklijke Unie van de Floristen van België (KUFB).   Na een voorstelling van BLOOM door de voorzitter van KUFB  Annemie Duchateau en coördinator Dries Vandewoude volgde een rondgang.  Het bezoek werd afgerond met een receptie. (6/7/2012)

Reddings- en communicatieoefening in Middelkerke

Op initiatief van Carl Decaluwé werd op het strand in Middelkerke een reddingsoefening georganiseerd. Deze oefening kadert in de “Afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische Kust” en test de alarmering van de interventiediensten en de onderlinge communicatie van de diensten aan land, op zee en in de lucht. Enkele drenkelingen werden uit zee gered door de strandreddingsdienst, met ondersteuning van o.a. de Seaking van de Luchtmachtbasis Koksijde en  de varende middelen. (5/7/2012)

Werkbezoek aan de Provinciale voorzieningen voor personen met een beperking

Leo De Smet, algemeen directeur van vzw UNIE-K en Karel Braet, administratief-financieel directeur verwelkomden de gouverneur voor een werkbezoek aan de Provinciale voorzieningen voor personen met een beperking (vzw UNIE-K). Na een ontvangst in Ons Erf in Sint-Michiels volgde een bezoek aan De Waaiberg in Gits. Vervolgens was er nog een rondgang in ’t Venster in Emelgem. Ons Erf, De Waaiberg en ’t Venster maken samen deel uit van de vzw UNIE-K. De drie centra bieden ondersteuning en dienstverlening aan volwassen personen met een handicap. Er worden kansen geboden zodat elke gebruiker zijn leven zo kwaliteitsvol mogelijk kan invullen. (zie: www.uniek.org) ((3/7/2012)

Eedaflegging Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen

Mevrouw Betty Mervilde uit Zwevegem heeft de eed afgelegd als lid van de Geneeskundige Commissie van de provincie West-Vlaanderen bij de gouverneur. Mevrouw Mervilde zetelt in de Commissie als vroedvrouw. De Commissie stelt aan de overheid alle maatregelen voor die als doel hebben bij te dragen tot de volksgezondheid. Anderzijds  zorgt ze ervoor dat de beoefenaars van de geneeskunde doeltreffend meewerken aan acties die door de overheid worden opgelegd om quarantaineziekten of besmettelijke aandoeningen te bestrijden. De Commissie is ook bevoegd voor het hechten van een visum aan diploma’s uit de medische sector. Tenslotte waakt ze erover dat de medische beroepen in overeenstemming met de wetten en reglementen worden uitgevoerd. (3/7/2012)

Horen, zien en zwijgen

Beste lezer,

De drie aapjes die hun ogen, oren en mond dichthouden, komen oorspronkelijk uit Japan en zijn het symbool van afstand bewaren en je nergens mee  moeien. De uitspraak “Horen, zien en zwijgen” wordt vaak ten onrechte negatief gebruikt voor mensen die doen alsof ze een negatieve situatie niet zien of er niet bij betrokken willen zijn. De vredestichter Ghandi gaf de drie wijze aapjes meer bekendheid. Bij zijn weinige aardse bezittingen  was een horen-zien-zwijgen beeldje, dat hij gedurende zijn lezingen liet zien.  Hij zei dat strijd begint met spreken over kwaad, horen over kwaad en zien van kwaad. De drie wijze aapjes staan symbool voor geweldloosheid als enig middel tegen het kwaad. Ghandi zette zich geweldloos in om het leven van veel onderdrukte bevolkingsgroepen te verbeteren.

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be