Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Conferentie ‘EU[regio] 2020’

In het kader van de voorbereiding op de nieuwe Europese budgetperiode 2014-2020 organiseerde Euregio Scheldemond een conferentie waarop Carl Decaluwé een slottoespraak hield. Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland participeren gezamenlijk in vijf Interreg-programma’s: Vlaanderen-Nederland, Twee Zeeën, Noordzee, Noordwest-Europa en Interreg C. De voorbereiding van de programma’s, die elk eigen accenten leggen, is volop aan de gang.De bedoeling is samen met andere partners in die programma’s slimme keuzes te maken en bij te dragen aan sterke grensoverschrijdende projecten in andere fondsen.Op de stakeholdersconferentie kon iedereen zijn input en mening geven.(15.6.2012)

Kennismakingsbezoek provinciale zetel Rode Kruis

In de provinciale zetel van het Rode Kruis West-Vlaanderen werd de gouverneur verwelkomd door de provincievoorzitter van het Rode Kruis Frank Slootmans. Provinciemanager Erwin Vande Capelle gaf een uiteenzetting over de opdrachten van de Provinciale zetel. Tenslotte lichtte de provincieverantwoordelijke Hulpdienst Bernard Morsa de snel inzetbare middelen toe. (13/6/2012)

Bezoek aan Bredene

De gemeente Bredene nodigde Carl Decaluwé uit voor een werkbezoek. Uiteenlopende thema’s werden besproken: de preventiecontracten, de toestand van het Maertensas, de veiligheid op het strand, Beaufort.De gouverneur werd gevraagd om diverse dossiers te bepleiten bij de Vlaamse en federale overheid en het provinciebestuur. (12.6.2012)

Euregio Scheldemond

Als voorzitter van de Scheldemondraad had Carl Decaluwé de eer minister-president Kris Peeters en de Nederlandse Vicepremier Maxime Verhagen te mogen ontvangen voor een werkbezoek in het kader van de biogebaseerde economie in Euregio Scheldemond, samenwerkingsverband van Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. In een Ronde Tafel bijeenkomst werd gesproken met de CEO’s van toonaangevende bedrijven, actief rond groene grondstoffen en de bevoegde gedeputeerden van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. De minister-president Kris Peeters en de Nederlandse vicepremier Maxime Verhagen openden de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent en het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen. Onderweg van Gent naar Terneuzen werden twee paradepaardjes van de Vlaams-Nederlandse biogebaseerde economie gepresenteerd: Ghent Bio-Energy Valley en het cluster aan het Rodenhuizedok en Biopark Terneuzen. (11.6.2012)

Overleg Cleantech

Op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé en in aanwezigheid van provincieraadsvoorzitter Jean de Bethune werd een bijeenkomst georganiseerd met de voorzitter Tom Jones van I-Cleantech Vlaanderen.Na een boeiende gedachtewisseling was het duidelijk dat de provinciale antenne als hefboom zou kunnen dienen voor een inhaalbeweging om onderzoek en innovatie naar West-Vlaanderen te krijgen. (8.6.2012)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be