Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Uitreiking titels Koninklijke Maatschappijen

Carl Decaluwé reikte de titels van Koninklijke Maatschappij uit aan 11 verenigingen in het Provinciaal Hof te Brugge. Het is een mooie traditie om de verdienstelijke verenigingen die reeds 50 jaar actief zijn deze titel toe te kennen. De overhandiging van deze titel toont aan dat veel bestuursleden weten hoe ze het rijke West-Vlaamse verenigingsleven levendig kunnen houden. (11.9.2012)

Werkbezoek Cruiseschip Mein Shiff 2

Carl Decaluwé bracht een werkbezoek aan het cruiseschip Mein Shiff 2. Er werd kennisgenomen van de interne noodplanning aan boord van een cruiseschip;dit met het oog op het uitwerken van het Bijzondere Nood- en Interventieplan Cruiseschepen. Dit plan beoogt de organisatie en coördinatie van de hulpverlening bij zware ongevallen of rampen met een passagierschip. (11.9.2012)

Trefavond Boerenbond

Op de trefavond Boerenbond gaf de gouverneur nadere uitleg over de actie "modder op de weg". Deze actie loopt van 1 september tot 31 december en heeft tot doel tijdens het oogstseizoen modder op de weg te voorkomen en de bevuilde wegen zo snel mogelijk te laten reinigen. Er werd ook dieper ingegaan op de dossiers rampenschade waarvoor de gouverneur bevoegd is. De droogte in de lente van 2011 werd als ramp goedgekeurd door de ministerraad van 13 juli 2012 maar het K.B. is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voor de landbouwschade door de vorst gedurende de winter van 2012 werd een aanvraag tot erkenning ingediend (10.9.2012)

Open Landbouwdag in Veurne

De officiële opening van de “Open landbouwdag” vond plaats in het varkens- en akkerbouwbedrijf van Rik Brusselle in Veurne. De gouverneur benadrukte het belang van land- en tuinbouw in West-Vlaanderen. Ongeveer één derde van de Vlaamse land- en tuinbouwdagen en agrarische arbeidskrachten is in West-Vlaanderen gesitueerd. De land- en tuinbouwsector staat voor grote uitdagingen. Er dient voldoende en gezond voedsel afgeleverd te worden op een verantwoorde manier met respect voor water, bodem, biodiversiteit.Als regiobestuur en kennispartner onderstreept en begeleidt de provincie West-Vlaanderen de land- en tuinbouw. Ze doet dit via het verzelfstandigde agentschap  van de provincie, Inagro, gevestigd in Rumbeke/Beitem. (8.9.2012)

300 jaar Psychiatrisch Centrum Menen

Het Psychiatrisch Centrum Onze Lieve van Vrede van Menen (PCM) nodigde de gouverneur uit voor een gelegenheidstoespraak ter gelegenheid van de afronding van het masterplan en de viering van 300 jaar psychiatrie. Voor “300 jaar psychiatrie, lang zo gek niet” staat het belang van positieve beeldvorming  over geestelijke gezondheidszorg centraal. Het is de vlag waaronder het PCM dit jaar een gevarieerd aanbod aan activiteiten organiseert. De gouverneur feliciteerde iedereen uit de geestelijke gezondheidszorg en alle medewerkers van het PCM voor hun dagelijkse inzet. (7/9/2012)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be