Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Werkbezoek streekhuis Midden-West-Vlaanderen

Tijdens zijn werkbezoek aan het Streekhuis Midden-West-Vlaanderen kreeg de gouverneur een toelichting over de streekwerking en gebiedswerking. Ook de diverse projecten van de gebiedswerking en de samenwerking met de andere partners werden er voorgesteld. Tenslotte kwam de bestuurlijke ontwikkeling aan bod. (14/9/2012)

Doop ‘Simon Stevin’

In vervanging van de Zeeleeuw werd het onderzoeksschip Simon Stevin door VLIZ en VLOOT In gebruik genomen. Deze ingebruikneming kadert in het vernieuwings- en onderhoudsprogramma van de Vlaamse overheidsrederij VLOOT. Het nieuwe onderzoeksschip wordt ingezet voor academisch kustgebonden oceanografisch onderzoek en  als trainingsplatform voor studenten met marien wetenschappelijke  en maritieme opleiding. Minister Lieten is meter van dit eerste Vlaamse nieuwbouw onderzoeksschip. Als gouverneur van de enige zee-provincie van het land en als voorzitter van het VLIZ was Carl Decaluwé op de plechtigheid aanwezig. (13/9/2012)

Overleg kustburgemeesters marien ruimtelijk planningsproces

Eind 2003 nam minister Vande Lanotte reeds een initiatief tot aanduiding van een aantal zones in de Belgische zeegebieden (onder andere zand- en grindwinning, natuurbehoud, offshore elektriciteitsproductie). Sedert zijn aantreden als minister van Economie en minister bevoegd voor de Noordzee wil hij werk maken van een globale mariene ruimtelijke planning voor de gebieden onder Belgische jurisdictie in de Noordzee. Een vernieuwd marien ruimtelijk planningsproces is opgestart met daarbij bijzondere aandacht voor het betrekken van “belanghebbenden” van overheidswege of daarbuiten. Op het overleg met het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken en de kustburgemeesters onder voorzitterschap van de gouverneur werden de mariene  beschermde gebieden, de mariene strategie en het marien ruimtelijk planningsproces toegelicht.  (12.9.2012)

Werkbezoek aan Beaulieu

Carl Decaluwé bracht een bezoek aan het Beaulieu Center in Waregem en de Beauflor Site in Wielsbeke in het kader van innovatie. De Belgische industriële groep Beaulieu International Group is Europees leider in de productie van vloerbekleding en meubelstoffen. Het bedrijf is zowel actief in de productie van grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte producten. (12.9.2012)

Bezoek Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst

De gouverneur maakte kennis met de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst. Deze dienst draait volledig op vrijwilligers die zich 24u op 24u en 7 dagen op 7 inzetten. De vrijwillige zeeredders volgen bijscholing om steeds efficiënt te  en veilig te handelen zowel voor de hulpbehoevenden,zeevarenden als henzelf. (11.9.2012)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be