Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

Blog van Carl Decaluwé

Provinciaal Veiligheidsoverleg

Op het Provinciaal Veiligheidsoverleg lichtte het Parket van Kortrijk het ziekenhuisprotocol van het arrondissement Kortrijk toe. Dit protocol streeft een gelijkvormige werkwijze na bij alle ziekenhuizen van het arrondissement Kortrijk rond de thema’s bloedafnames, collocatie, toepassing set seksuele agressie, slechtnieuwsmelding, onrustwekkende verdwijningen en ziekenhuiscriminaliteit. De bepalingen respecteren de verantwoordelijkheid van alle betrokken actoren en het beroepsgeheim van de geneesheren en zorgverstrekkers. Op het overleg werden eveneens de conclusies van het Strategisch Comité naar voren gebracht. Dit Comité besliste een werkgroep “operationele grensoverschrijdende samenwerking” en een werkgroep betreffende de wapenhandel op te richten. Ook de grensoverschrijdende radiocommunicatie kwam aan bod met als principe dat de communicatiecentra in beide landen zullen communiceren met elkaar.(5/11/2012)  

Verse soep

Beste lezer,

Niets is meer verwarmend, meer troostend dan een tas verse soep. Ziek, diepe rouw of misselijk, een tas soep helpt je er boven op. Een fikse kom soep is gastvrij. Een pannetje soep is een cadeautje.... een gebaar van vriendschap, van medeleven. Soep kan overdadig zijn of super simpel. Het is zo oud als de eerste kookpot. Soep maken is cultuur; recepten van generatie op generatie doorgegeven.

Samenwerking VLIZ met Kenia

Op 19 oktober werd in Mombasa, Kenia, een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI). De Keniaans-Belgische samenwerking op het vlak van mariene wetenschappen bouwt voort op een decennialange traditie. Het historisch gezamenlijk onderzoek wordt nu in kaart gebracht, nieuw leven ingeblazen en op een hoger niveau getild. De Belgische delegatie bezocht tevens de haven van Mombasa en een mangrove-heraanplantingsproject in Gazi. Na de ondertekeningsceremonie hebben gouverneur Decaluwé, voorzitter van het VLIZ, en ambassadeur Bart Ouvry een herinneringsboom geplant aan het KMFRI hoofdkwartier. (16-21/10/2012)

Symposium Medisch Rampenmanagement

Het Rode Kruis West-Vlaanderen organiseerde de elfde editie van het tweejaarlijks Symposium Medisch Rampenmanagement in Blankenberge. Het symposium vervult een prominente plaats in de bijscholing van al wie betrokken is bij het medisch rampenmanagement. De aanwezigheid van meer dan 800 deelnemers was daar het beste bewijs van. De professionaliteit van de hulpverleners en hulpverleningsorganisaties is een meerwaarde. Daaraan wordt continu gewerkt via opleiding en bijscholing. De kwaliteit van de sprekers en van hun referaat, alsmede de keuze van actuele onderwerpen droegen bij tot het succes van dit symposium. (27/10/2012)

Vergadering Vlakwa

Tijdens een vergadering, op uitnodiging van de gouverneur, is de aanpak besproken om een O&O-programma Water Vlaanderen in West-Vlaanderen te concretiseren, in samenwerking met de universitaire associaties, VITO, Aquafin, .. . Daarmee wordt samen met de POM West-Vlaanderen deels invulling gegeven aan de ‘speerpunt-sector’ water van I-Cleantech Vlaanderen, de ambitie om de 1,4% onderzoeksmiddelen te verhogen en de aanpak van de waterproblematiek waarmee heel wat bedrijven geconfronteerd worden. Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) zal de gemaakte afspraken coördineren en verder opvolgen. (25/10/2012)

Pagina's

Abonneren op RSS - Blog van Carl Decaluwé

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be