Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

september 2023

Debat rond bestuurlijke handhaving

Op  donderdag 7 september nodigde de gouverneur een 15 tal burgemeesters uit voor een debat rond bestuurlijke handhaving.  Het belangrijkste doel was om de burgemeesters die nog geen SPOC (single point of contact) bestuurlijke handhaving hebben, 3/64,  te overtuigen iemand te voorzien in hun organisatie om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, good practices te ontvangen, info te delen, met andere woorden mee te zijn met dit thema.
Het tweede doel was om de burgemeesters die zelf SPOC zijn, 9/64, te overtuigen iemand anders of een back-up in hun organisatie te voorzien.  In het kader van een weerbare overheid, is het beter beide functies en rollen te scheiden.  Het debat bleek boeiend en ging over het protocol, de structurele installatie van een GIEC (gemeentelijk informatie en expertisecentrum), infodeling tussen de partners, flex-acties, DIOB wetgeving, interne kwetsbare processen en aanbevelingen en de installatie van een ARIEC in West-Vlaanderen. (07/09/2023)

Opening nieuwe schietstand

“De behoefte aan een moderne schietstand was zeer groot in West-Vlaanderen.  Zo groot dat we onmiddellijk voor een dubbele schietstand gekozen hebben.  De schietstand kan op die manier simultaan door twee gebruikersgroepen benut worden.  Dit wordt aangevuld met twee technische lokalen, een multifunctionele ruimte ingericht als trainingsruimte voor zelfverdediging, een leslokaal met alle mogelijke didactische middelen, moderne kleedkamers met douches en een wachtruimte voor de gebruikers” sprak de gouverneur tijdens de officiële opening van de nieuwe schietstand in de campus POV in Zedelgem.  Na de toespraken volgde een schietdemo in de Schietstand 1 en werd een gedenkplaat onthuld. (05/09/2023)

Bedrijfsbezoek Magnax

De gouverneur bracht in Kortrijk een bedrijfsbezoek aan Traxial , een onderdeel van Magnax.  Na de verwelkoming volgde een introductie van het bedrijf met specifieke uitleg over Traxial met de focus op ground e-mobility technology development en Axyal met de focus op aerospace technology development.  Afsluitend volgde een rondgang in het bedrijf. (04/09/2023)

Ontdekking van twee Duitse duikboten

In het kleine stukje Belgische Noordzee liggen heel wat scheepswrakken. Twee derde van deze wrakken verwijzen naar één van de beide wereldoorlogen. Een 60-tal van die wrakken staan in de wrakkendatabank echter nog aangeduid als ‘onbekend’. Maritiem archeoloog Tomas Termote slaagde er in twee van deze onbekende schatten van de Noordzee te identificeren als de U-5 en UC-14. Gouverneur Carl Decaluwé, die ontvanger is van het cultureel erfgoed onder water, kondigde deze uitzonderlijke vondst aan in het VLIZ op maandag 4 september 2023. (04/09/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be