Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2023

Inhuldiging waterzuiveringsinstallatie VEOS

“De watervraag verminderen kunnen we met zijn allen doen door zuiniger om te springen met water en vooral het juiste water te gebruiken door de juiste toepassing.  We kunnen de watervraag ook meer doen dalen door water te hergebruiken via toepassing van circulaire principes, kortom via slim en circulair watergebruik.  Met de realisatie van de waterzuiveringsinstallatie slaagt VEOS er opnieuw in om te innoveren en een inspiratiebron te vormen ver buiten onze provinciegrens” zei de gouverneur bij de inhuldiging van de waterzuiveringsinstallatie VEOS in Zwevezele.  De VEOS Group is een moderne en duurzame onderneming, die slachtbijproducten verwerkt tot hoogwaardige, eiwitrijke grondstoffen voor de diervoederindustrie, voedingsindustrie, bouw en cosmetica.  (09/05/2023)

Bezoek MOVI-netwerk Vlaamse Overheid aan Amsterdam

De gouverneur nam deel aan een tweedaags werkbezoek aan Amsterdam.  Op woensdagnamiddag stond een sessie internationaal cultuurbeleid in De Brakke Grond op het programma. Afsluiter was een bezoek aan de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum.  Op donderdag bracht de delegatie een bezoek aan de haven van Amsterdam. (10-11/05/2023)

Open Wervendag Stadsbader

Tijdens de Open Wervendag was er de aankondiging dat Stadsbader als allereerste Belgische wegenbouwer het CO²-Bewustzijncertificaat Niveau 5 uitgereikt krijgt. De gouverneur bracht er een bezoek.  (07/05/2023)

College Vlaamse gouverneurs

De gouverneur was aanwezig op de vergadering van het ambtelijk overleg van de Vlaamse gouverneurs in Brussel.  Actiepunten op de agenda waren onder andere: de jachtapplicatie, het handtekenplatform, een stand van zaken bestuurlijke organisatie en tenslotte alarmering door de dienst noodplanning in plaats van een Vlaamse dienst. (09/05/2023)

 

Binationale actie

De gouverneur bracht een bezoek aan de binationale actie op vrijdag 5 mei.  De actie startte met een briefing op het politiecommissariaat van Menen.  Daarna begaf de gouverneur zich naar de actie op het terrein.  Deze actie gebeurde in samenwerking met de Franse politie- en douanediensten en betrof een dubbele finaliteit (verkeer en gerechtelijk) teneinde misdrijven en overlast op te sporen en aan te pakken. (05/05/2023)

Stuurgroep Rivierherstel Leie

De intendanten vatten de stuurgroep aan met een terugkoppeling over hun activiteiten in de deelgebieden sinds maart 2023. Vervolgens was er een gedachtewisseling over de vervolgstrategie in 2023 en de prioritaire deelgebieden in fase 2. Tegen eind 2027 verwacht de Vlaamse Regering immers een bijkomende inrichting van 200 ha watergebonden, terrestrische natuur langs de Leie-as. (08/05/2023)

Ontvangst ambassadeur van Spanje

Op 8 februari 2023 werd Z.E. Alberto Anton Cortes door de Spaanse autoriteiten aangesteld als ambassadeur voor Spanje.  Op vrijdag 5 mei bracht hij een beleefdheidsbezoek aan de gouverneur.  De ambassadeur werd vergezeld door ereconsul L. Verbeke.  Aansluitend volgde een bezoek aan de burgemeester van Brugge.  In de namiddag volgde een bezoek aan het Europacollege.  (05/05/2023

Studiereis naar Kopenhagen

Samen met de West-Vlaamse korpschefs vertrok de gouverneur op 30 april op meerdaagse dienstreis naar Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken. Ze bezochten er onder andere de politieschool Vejle (in Jutland) en het stedelijk korps van Kopenhagen. In de gebouwen van het Deense Ministerie van Justitie woonden ze presentaties bij over het Deense migratiebeleid, de grensbewaking en ook over de aanpak van bendecriminaliteit. (30/04/2023 – 03/05/2023)

Bezoek Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin aan de provincie West-Vlaanderen

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezochten op donderdag 4 mei de provincie West-Vlaanderen.  Allereerst stond de internationale multimediagroep Roularta in Roeselare op het programma.  De vorsten bezochten er de redactie en de drukkerij.  Vervolgens gingen ze naar de nieuwe brandweerkazerne “Post Belgiek” in Deerlijk.  Deze post maakt deel uit van de hulpverleningszone Fluvia.  Na een rondetafelgesprek met de burgemeesters van Deerlijk en Anzegem, de zonecommandant en enkele vrijwilligers, volgde er een rondleiding in de kazerne en een oefening met onder andere een blusdemonstratie en een evacuatie door de ladderwagen.  Het bezoek eindigde aan het gemeentehuis van Deerlijk, waar de Koning en de Koningin de bevolking ontmoeten.  (04/05/2023)

Rivierherstel Leie – overleg met Vlaamse Landmaatschappij

De Vlaamse Landmaatschappij is verantwoordelijk in de zoekgebieden langs de Leie-as voor het beheer van de grondenbank. Dit moet toelaten om volwaardige ruilgronden aan te bieden en de doelstellingen te bereiken voor de inrichting van natte natuur. Tijdens een digitaal overleg kregen de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen een stand van zaken van de verwervingen en lopende onderhandelingen in de afgebakende deelgebieden. In een aantal gebieden zijn momenteel inrichtingsplannen in opmaak of in voorbereiding. De status per deelgebied werd ook toegelicht. (26/04/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be