Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

maart 2023

Dagelijks Bestuur WPS

Op woensdag 15 maart vond er een bijeenkomst van het Dagelijks Bestuur van de WPS vzw plaats in de West-Vlaamse Politieschool in Zedelgem. Volgende punten stonden onder andere op de agenda: de wijziging in de samenstelling van de leden van het dagelijks bestuur, de stand van zaken werking school (opleidingen en personeel) en de stand van zaken schietstand. (15/03/2023)

Kransneerlegging aan het WWI Memorial

Op vrijdag 17 maart nam de gouverneur deel aan een ceremonie met bloemenhulde aan het WWI Memorial in het Pershing Park langs Pennsylvania Avenue in Washington DC.  Dit memoriaal werd onthuld op 16 april 2021 en eert de Amerikanen die hun land in de eerste wereldoorlog hebben gediend.  Het monument bevat een vredesfontein, een waterval van water achter een fragment uit het gedicht “The Young dead soldiers do not speak” van Archibald MacLeish, gegraveerde citaten en verwijzingen naar campagnes en veldslagen waar de Amerikaanse troepen aan deelnamen. (17/03/2023)

Dienstreis naar de USA

De gouverneur ondernam van donderdag 16 maart tot en met zondag 26 maat een dienstreis naar de USA.  Op vrijdag 17 maart had hij een ontmoeting met de Belgische ambassadeur in Washington en legde hij een krans neer bij het WWI Memorial.  Daarna vertrok de gouverneur naar Atlanta om zich te voegen bij een delegatie VIVES studenten.  Deze studenten, departement Applied Sciences, Commercial Services, Business Management & Informatics, bezochten samen met de gouverneur allerlei projecten en sites in Atlanta en Florida, zoals Port Everglades.  Ook werden een aantal West-Vlaamse bedrijven zoals Beaulieu en BeMatrix bezocht. Een hoogtepunt van deze reis was een bezoek aan het Kennedy Space Center op Cape Canaveral.  (16/26/03/2023)

Netwerk bestuurlijke handhaving

Op woensdag 15 maart organiseerde het netwerk bestuurlijke handhaving West-Vlaanderen in opdracht van de gouverneur een infosessie: “Twee pijlers van behoorlijk bestuur: integriteitsbeleid en risicobeheer kwetsbare processen, toegelicht.”  De gouverneur benadrukte in zijn introductie het belang van een protocol en SPOC per gemeente in het kader van bestuurlijke handhaving.  De resultaten van de enquête ‘weerbaar bestuur’ West-Vlaanderen werd toegelicht door mevrouw Cruydt, een studente van de U Gent, begeleid door mevrouw Claeys, van de diensten van de Dirco West-Vlaanderen. De algemeen directeur van Oostrozebeke, de heer Vereecke, besprak de gedetailleerde aanpak in zijn gemeente via de presentatie: “Aanzet voor een integriteitsbeleid: het juiste doen, ook wanneer niemand kijkt”.  De heer Topal van G&I Belgium nam ons via zijn presentatie “Integriteitsbeleid voor een weerbare overheid” mee van via de definitie van integriteit, via welke kwetsbaarheden besturen kennen tot hoe we de kwetsbaarheden in de processen bij de lokale besturen kunnen beschermen. Hij legde de link naar ondermijning.  Ook de heer Surdiacourt, kabinetschef van de gouverneur, sloot af met de link naar ondermijning en het gevaar dat criminelen ongeoorloofde druk en beïnvloeding uitoefenen op lokale besturen in hun eigen belang. Het netwerk bestuurlijke handhaving wou met deze infosessie bewustwording creëren en tools aanbieden ter bescherming van de lokale overheden. (15/03/2023)

Evaluatievergadering IKWV

De gouverneur was aanwezig op de evaluatievergadering van de samenwerking IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen) – provincie West-Vlaanderen – MDK (scheepvaarbegeleiding MRCC).  Deze vergadering ging door in het gebouw van de Scheepvaartbegeleiding in Oostende op het Maritiem Plein. (10/03/2023)

Extra dagelijks bestuur WOBRA

Op dinsdag 14 maart werd een extra bijeenkomst van het dagelijks bestuur van de WOBRA georganiseerd, waarop de gouverneur aanwezig was.  Deze extra vergadering was volledig gewijd aan personeelszaken en aan de impact van de wijziging van het organigram, dit ter opvolging van een vorig overleg met de gouverneur en de zones.  (14/03/2023)

Ontvangst minister Seychellen

Internationale solidariteit is heel belangrijk voor onze provincie. 1% van het provinciale budget wordt besteed aan projecten met partners in het Zuiden.   VIVES Hogeschool heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ministerie van Onderwijs van de Seychellen waarbij studenten bij ons komen studeren voor een volledige 3-jarige bacheloropleiding, en met volledige financiële steun van het ministerie. De eerste studenten zijn nu ingeschreven voor de opleiding Hotelmanagement in Brugge. (14/03/2023)

Algemene vergadering EGTS

Dinsdagmiddag 7 maart 2023 woonde de gouverneur de Algemene Vergadering van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale bij.  Het oriënterend begrotingsrapport werd er besproken.  De start van een nieuw comité van medewerkers die de EGTS opvolgen werd aangekondigd, evenals de start van de werkgroepen ‘Water’ en ‘Mobiliteit – Vervoer’.  Er werd ook een overzicht gegeven van de activiteiten van de EGTS.  Vermits de vergadering plaatsvond in het Franse Wormhout gelegen in het werkingsgebied van de Communauté de Communes des Hauts-de-Flandre (CCHF), gaf deze Franse partner een voorstelling over het gebied.

Leden event – IUNGOS

Het project dat bij de herdenking 2014/2018 toen werd opgezet tussen de veiligheidsdiensten – kennisinstellingen en private partners – en dit zoals steeds – waren we pionier in deze provincie en is die concrete vorm van samenwerking zelfs opgenomen in de wetgeving.  De commandopost in Nieuwpoort was dagenlang het onderwerp van discussie  in het parlement….
Dit is nu net waarom ik mijn steun steeds gegeven heb aan INNOS en nu IUNGOS en ik zal dit blijven dien in de toekomst”
sprak de gouverneur in zijn welkomstwoord aan de aanwezigen op het ledenevent van IUNGOS. (07/03/2023)

Fietsbabbel

De werkgroep Fietseling uit Oostende en de Bredense Fietsersbond organiseerden donderdagavond 9 maart in het stedelijk zwembad Brigitte Becue een fietsbabbel met de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. Een dertigtal personen kwam op de uitnodiging af. Gouverneur Decaluwé schetste aan de hand van de resultaten van de jaarlijks opgestelde analyse van de dodelijke verkeersongevallen in West-Vlaanderen, ditmaal met de focus op de fietser de plaats, tijdstip, oorzaken en omstandigheden en het profiel van de fietser betrokken bij een dodelijk verkeersongeval tussen 2018 en 2022. Na de toelichting konden de aanwezigen in gesprek gaan met de gouverneur. Het doel van de avond was het uitwisselen van gedachten om het aantal fietsongevallen te verminderen.

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be