Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

januari 2023

Bestuurscomité KULAK

De gouverneur was aanwezig op de bijeenkomst van het bestuurscomité Kulak 2022-2023 in Kortrijk.  Na de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering werd het strategisch dossier: beleidsplan humane wetenschappen besproken.  Een andere agendapunt was de terugkoppeling van de strategiedag Mentaal Welbevinden. (17/01/2023)

Nieuwjaarsreceptie 2023 VOKA

Op uitnodiging van VOKA regio Kortrijk – Roeselare – Tielt – Waregem was de gouverneur aanwezig op de nieuwjaarsreceptie 2023 in de gebouwen van Expo Roeselare.   Na de  ontvangst volgde een panelgesprek met de voorzitter en de regiovoorzitters van VOKA West-Vlaanderen.  De avond eindigde met een netwerkreceptie. (19/01/2023)

Opening stand vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen – beurs Velofollies

Op vrijdag 20 januari gaf wd. gouverneur Koen Surdiacourt het startschot voor de verkeerscampagne ‘Fietsen in Harmonie’ op de stand van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. Op onze stand was Vias met een fietssimulator aanwezig en de vzw Kloen die zich inzet voor verscheidene goede doelen, o.a. rond cliniclowns.  Het fiets- en wielertoerisme veilig, hoffelijk, reglementair en harmonieus houden vormt de basis voor deze campagne. Tijdens de beurs kon men deelnemen aan een quiz rond verkeersveiligheid. De deelnemers ontvingen een unieke drinkbus met een foto van Yves Lampaert, het gezicht van de campagne.

  • Bron: Filip Van Loo
  • Bron: Filip Van Loo

Bedrijfsbezoek T&D Group

De gouverneur bracht een werkbezoek aan T&D Group, een private security company, met zetel in Gent, maar operationeel heel actief in West-Vlaanderen.  Eind vorig jaar reikte de gouverneur het ereteken voor moed en zelfopoffering uit aan een van hun bijzonder moedige medewerkers die het leven heeft gered van een vrachtwagenbestuurder bij een cabinebrand.  T&D Group voert namelijk dagelijks de controles en bewaking uit op de snelwegparkings Mannekensveere en Westkerke.  Dit zijn gekende stopplaatsen voor de truckers op hun weg naar Calais en Duinkerke waar inklimmingen in de ladingen moeten worden vermeden. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het item transmigratie één van de sleutelelementen was van het overleg. Daarnaast werd de werking van het bedrijf toegelicht, vooral bekeken vanuit de synergiën die meer en meer ontstaan tussen de private en publieke bewaking.  Dat technologie de ‘API’ is tot een versterkte samenwerking in een veranderend security-landschap werd hierbij nogmaals bijzonder duidelijk. (17/01/2023)

Overleg voorzitterscollege – gouverneurs

Op maandag 16 januari was de gouverneur aanwezig op het overleg voorzitterscollege – gouverneurs in Brussel, met focus op de rol en de ervaringen van de gouverneurs en hoe Vlaanderen daar zijn voordeel mee kan doen.   Op de agenda stonden 4 topics: de rol van het voorzitterscollege en de rol van de gouverneur, lessons learned vanuit de gouverneurs en tenslotte de interbestuurlijke en transversale opdrachten. (16/01/2023)

Nieuwjaarsreceptie Federaal personeel

En om de toekomstige uitdagingen aan te gaan zullen we de krachten moeten bundelen.  Dit is efficiënter.  Een recent voorbeeld is de InnovOcean campus.  De lokaal-gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, Europese én multilaterale niveaus zijn er in één en hetzelfde gebouw aanwezig.  Dit houdt een grote belofte in voor samenwerking, kruisbestuiving, toponderzoek en innovatie.  Samenwerken en overleg nemen aan belang toe.  Laat ons van 2023 een coöperatief en veerkrachtig jaar maken.  Ik ben ervan overtuigd dat het dankzij jullie motivatie, teamwork en professionaliteit opnieuw een geslaagd jaar wordt.  Ik wens jullie allen een fijne receptie toe” sprak de gouverneur op de nieuwjaarsreceptie voor het federaal personeel in de Ambtswoning. (09/01/2023)

 

Overleg Verplicht Verlicht

Vorig jaar ontwikkelden twee studenten van Vives hogeschool Kortrijk, toegepaste ICT een website met als doel de technische fietscontroles in de scholen digitaal aan te bieden. Op 12 januari vergaderde de gouverneur met Vives hogeschool Kortrijk, enkele lokale politieambtenaren, een vertegenwoordiger van een school, een preventieambtenaar, vertegenwoordiger van een gemeente en een data protection officer over de opgedane ervaringen. Deze website zorgde voor tijdswinst in de verzameling van de resultaten maar duurde langer om in te vullen. Het doel van deze vergadering was een nieuwe gebruiksvriendelijke, DPR proof applicatie te laten ontwikkelen door studenten van de Vives hogeschool Kortrijk, op basis van de eerder opgedane ervaringen, die niet tijdrovender is dan het invullen van een papieren versie.  Eenmaal de applicatie klaar is, zal deze vrijblijvend aangeboden worden aan alle lagere en secundaire scholen in onze provincie. (12/01/2023

Opname videoboodschap Zheijiang

“2023 wordt een jaar van opnieuw te connecteren, 2023 wordt een jaar waarin we onze vroegere ambities om slimmere, groenere, gedigitaliseerde en circulaire provincies te ontwikkelen hernieuwen, 2023 wordt het jaar waarin de Aziatische spelen zullen plaatsvinden  in Hangzhou, 2023 wordt het jaar waarin we het leven vieren van de Belgische mandarijn “Ferdinand Verbiest” sprak de gouverneur in als videoboodschap voor het bestuur en de inwoners van Chinese provincie Zheijiang. (12/01/2023)

Vergadering college en conferentie gouverneurs

De gouverneur woonde de vergadering bij van de conferentie van gouverneurs.  Deze vergadering ging door in Brussel.  Op deze vergadering werden volgende punten besproken: de feedback van de laatste directiecomités van de FOD Binnenlandse Zaken, ANPR camera’s en motorracen in stedelijke gebieden. (11/01/2023)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be