Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

december 2022

De Koning en de Koningin bezoeken Zorggroep Heilig Hart in Kortrijk

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een kerstbezoek aan de Zorggroep “Heilig Hart” in Kortrijk. Deze groep zet zich in voor persoonsgerichte zorg voor ouderen. Door de diensten en infrastructuur aan te passen aan de behoeften van de bewoners is er een optimale zorgverlening.  De Koning en de Koningin hadden  er gesprekken met de bewoners, hun familieleden en het personeel.(22/12/2022)

 

Uitreiking titels “Koninklijke Maatschappijen”

Het is een mooie traditie om verdienstelijke verenigingen die een halve eeuw actief zijn de titel van “koninklijke maatschappij” toe te kennen.  De eretitel “koninklijke maatschappij” beloont de jarenlange werking van een .  Ontegensprekelijk is het succes van een vereniging de verdienste van al haar leden.  Naast hun inzet mogen we weliswaar ook de toewijding en volharding van de bestuursleden  niet onderschatten, van zij die zich meestal vrijwillig inzetten voor de efficiënte werking en de toekomst van de vereniging” sprak de gouverneur in zijn verwelkoming bij de uitreiking van de titel “Koninklijke Maatschappij”.  Afgevaardigden van 15 diverse verenigingen kregen uit handen van de gouverneur de akte en medaille. (21/12/2022)

Ontvangst ambassadeur van Rwanda

De gouverneur ontving Z.E. Dieudonné Rugambwa Sebashongore, ambassadeur van Rwanda in zijn ambtswoning voor een overleg.  Naast de ambassadeur waren ook eerste secretaris Grace Nyanawumuntu, woorvoerder Joel Ndoli Pierre en ereconsul Gunther Vanpraet aanwezig op dit overleg. (21/12/2022)

Overleg bekkenbestuur IJzerbekken

Het bekkenbestuur IJzerbekken van 20/12/22 stond vooral in teken van structurele maatregelen om waterschaarste te voorkomen, een terugkoppeling van het droogte overleg deze zomer en het raakvlak wateroverlast en waterschaarste voorkomen door water vast te houden (verder bouwend op de adviezen van het bekkenbestuur na de wateroverlast van november 2021). Fluvius gaf toelichting over hun aanpak van de hemelwater- en droogteplannen en de Westkustpolder over mogelijkheden om water vast houden in de polder. Het bekkensecretariaat gaf terugkoppeling over de gebiedsgerichte werking water in teken van waterkwaliteit en voorkomen van vissterfte op het kanaal Ieper-IJzer, ecologische inrichting en visnevengeul op de Grote Kemmelbeek, Strategisch Project IJzer- en Handzamevallei en Waterlandschap projecten, een blik over de Franse grens en uitwisseling van gegevens van pesticiden monitoring. (20/12/2022)

Kerstbezoek Koning en Koningin in Kortrijk

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een kerstbezoek aan de Zorggroep “Heilig Hart” in Kortrijk.  Deze groep zet zich in voor persoonsgerichte zorg voor ouderen.  De Koning en de Koningin hadden er gesprekken met de bewoners, hun familieleden en het personeel.  Door de diensten en infrastructuur aan te passen aan de behoeften van de bewoners is er een optimale zorgverlening. (21/12/2022)

  • Bron: ASG en Filip Van Loo

Bezoek en rondleiding in Sint-Godelieve abdij

Op maandag 19 december bezocht de gouverneur en de kabinetschef de Sint-Godelieve abdij in de Boeveriestraat in Brugge.  Deze abdij ligt tussen de Boeveriestraat en de Albert I-laan met een oppervlakte van 11.000m².  Sinds de 17de eeuw en tot eind 2013 was dit een slotklooster van de zusters Benedictinessen.  De gouverneur en de kabinetschef kregen een rondleiding in de gebouwen en de tuin. (19/12/2022)

Online overleg met burgemeesters

Op woensdag 12 december ontving de gouverneur Z.E. Aleksander Tasic, ambassadeur van Servië, voor een beleefdheidsbezoek.  Hij was vergezeld van minister Counsellor Robert Popovic en de ereconsul Aleksander Davidovic.  (21/12/2022)

 

Bedrijfsbezoek aan BOSAQ

BOSAQ ontving de gouverneur voor een bedrijfsbezoek. Dit Oost-Vlaams bedrijf is gevestigd in Deinze en omschrijft zichzelf als een circulair waterbedrijf. BOSAQ zet sterk in op innovatieve oplossingen voor proceswater en drinkwater op wereldschaal. Zo ontwikkelen ze decentrale waterzuiveringsinstallaties op basis van containers die modulair zijn samengesteld. (19/12/2022)

Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen

De gouverneur zat de raad van bestuur en de algemene vergadering voor van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen op 6 december. Verscheidene dossiers werden besproken o.a. lidmaatschap, verdere digitalisering verhuring materiaal, evaluatie voorbije verkeerscampagnes, enz. (6/12/2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be