Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2022

Provinciale terreinoefening “Yankee” op de Internationale luchthaven Oostende – Brugge

Noodplannen op papier uitwerken is één ding. Ze testen in een gesimuleerde omgeving – wat een oefening nog steeds blijft – is nog iets anders. Met een terreinoefening benader je wellicht het best de realiteit, al vraagt de organisatie en inzet hiervan steeds grote inspanningen. Inspanningen die u vandaag met zijn allen leverde en waarvoor ik u oprecht wil bedanken. De klemtoon van  deze oefening lag vooral op het operationele aspect en dus op de werking van de commandopost operaties (CP-OPS) en op de operationele inzet van de luchthaven en alle disciplines. Het was als lid van het CC-PROV een verrijking om de werkzaamheden op het terrein zelf eens te kunnen mee volgen: van de rampsite tot aan de installatie van de CP-OPS. Met daartussen de pré-triage, de uitbouw van de Vooruitgeschoven Medische Post en het onthaalcentrum waarbij ook bijzondere aandacht uitging naar een nieuw slachtofferregistratiesysteem BITS (Belgian Incident Tracking System)” zo sprak de gouverneur op de hot debriefing na de oefening. (18/10/2022)

High Level Taskforce Droogte

Naar gewoonte kregen de leden van de high level taskforce een toelichting over de actuele droogtetoestand. In de huidige situatie worden droogtemaatregelen al  teruggeschroefd. Er was meteen al aandacht voor enkele leerlessen uit de droogteperiode van 2022.
Behalve de uitvoering van de Blue Deal kwamen er verder nog leerlessen voor de langere termijn aan bod. (10/10/2022)

België is voorzitter van ECGFF

Aan het einde van de 13e plenaire zitting van het European Coast Guard Forum (ECGFF), die van 5 tot 7 september 2022 in Split werd gehouden, heeft België de rol van voorzitter overgenomen van Kroatië. De gouverneur is actief lid van de kustwacht (hij zit onder andere het Overlegorgaan voor) en staat volmondig achter dit voorzitterschap.

Onze Belgische voorzitter Piet Pieters en Vlaamse voorzitter Nathalie Balcaen ontvingen de Europese vlag tijdens de ceremonie en wisselden informatie uit over de organisatie van dit belangrijke event.

Dit forum is een uniek en uitstekend instrument dat ons in staat stelt informatie en ervaringen uit te wisselen, te leren van gezamenlijke oefeningen en samen oplossingen voor gemeenschappelijke problemen te bedenken.  Kortom: onze banden aan te halen met de kustwachtorganisaties van de Europese lidstaten. De Belgische kustwacht organiseert in het komende jaar verschillende activiteiten:

  • een workshop samen met Frontex (the European Border and Coast Guard Agency)
  • een workshop samen met EMSA (European Maritime Safety Agency)
  • een bijeenkomst van de werkgroep Cyber Security
  • de oefening "COASTEX 23" in samenwerking met EFCA (European Fisheries Control Agency)
  • een plenaire conferentie in samenwerking met DG MARE (Directorate General Maritime Affairs and Fisheries)

 Op die manier, zullen de deelnemers ons veelzijdige land en onze 11de provincie de Noordzee beter leren kennen.

overzicht activiteiten

ontvangst Europese vlag

 

  • logo voorzitterschap

Bezoek H.M. de Koningin aan hotelschool Ter Groene Poorte

Op vrijdag 21 oktober bezoek Hare Majesteit de Koningin een bezoek aan de Hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge.  Zij maakte er tijdens een rondetafelgesprek kennis met de verschillende opleidingen in de hotelsector.  De Koningin bezocht tevens enkele ateliers met praktijklessen en drie keukens.  Het bezoek werd afgerond met een lunch en het ondertekenen van het Gulden Boek. (21/10/2022)

Basisopleiding nood- en interventieplanning Noordzee

Ik ben dan ook verheugd dat jullie zo talrijk aanwezig zijn en dat de belangstelling voor deze opleiding ruim is.  Het betekent dat u en uw diensten een hoge bereidheid hebben om zich verder te bekwamen….  niet enkel in uw dagdagelijkse kernopdracht, maar ook om u voor te bereiden om er “te’ staan” op een moment dat aan uw dagdagelijkse werking voorbij gegaan wordt.  Is dit nu als operator of als kernfunctie binnen de coördinatiestructuren van de noodplanning, in de backoffice of als expert.  Ik ben van plan om deze basisopleiding nood- en interventieplanning Noordzee op een structurele manier verder te blijven organiseren.  En dit naar analogie met de basisopleiding nood- en interventieplanning land die we al langere tijd inrichten.  Rest mij u tot slot nog een leerrijke driedaagse toe te wensen!”  sprak de gouverneur in zijn verwelkoming aan de deelnemers van de basisopleiding nood- en interventieplanning (NIP) Noordzee in Zedelgem. (21/10/2022)

Bestuursorgaan VLIZ

De gouverneur zat de bijeenkomst van het bestuursorgaan VLIZ voor in Oostende.  Volgende items werden besproken: terugkoppeling Wetenschappelijke commissie, de overdracht van de gebouwen Wandelaarkaai, de InnovOcean Campus.  Daarnaast werden personeels- en financiële aangelegenheden besproken. (19/10/2022)

Avondsessie met schepenen van sport

West-Vlaanderen is een bakermat van het wielrennen.  De koers behoort tot onze volkscultuur en kent een lange traditie.  Naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van Cycling West-Vlaanderen organiseerde de gouverneur samen met Cycling West-Vlaanderen op 19 oktober een overleg met enkele burgemeesters en schepenen van sport om na te gaan hoe we kermiskoersen kunnen promoten in onze provincie, hoe we de gemiddelde leeftijd van de signaalgevers kunnen doen dalen en hoe we veilige wedstrijden kunnen organiseren zowel voor de deelnemers als de buurt.  Deze infoavond werd niet toevallig georganiseerd in het museum van de wielersport in Roeselare.  Er werd gedebatteerd over de toekomst van de dorps- en kermiskoersen in onze provincie. (19/10/2022)

Campagne "modder op de weg 2022"

“We willen dit jaar het belang van het tijdig melden van modder op de weg benadrukken en de meldingsbereidheid verhogen bij de weggebruikers, om valpartijen en ongevallen te vermijden via 1700 en www.meldpuntwegen.be: zonder incidenten en als er geen verkeersbord staat. Merkt u modder op de weg, staat er geen speciaal ontworpen verkeersbord om de aandacht te trekken: meld dit hetzij via het lokale meldpunt van uw gemeente hetzij via de 1700 of meldpuntwegen.be. We vragen ook dat weggebruikers correct reageren bij incidenten zoals een val of verkeersongeval door de 101 en 112 te bellen of de app 112 te gebruiken”, zei de gouverneur op de lancering van de campagne. (19/10/2022

Extra vergadering dagelijks bestuur WPS

Op maandag 17 oktober was de gouverneur aanwezig op een extra vergadering van het dagelijks bestuur van de West-Vlaamse politieschool te Zedelgem. Na de goedkeuring van het verslag van de vergadering van september werd een stand van zaken besproken over de werking van de school met daarin de opleidingen en het personeel. Bij het luik financiën werd de begrotingsopvolging 2022 en de begroting 2023 besproken. Tenslotte werden nog een aantal variapunten besproken. (17/10/2022)

Studiedag PCBA-elektrische voertuigen

Tijdens deze studiedag komt ook de brandbestrijding van elektrische voertuigen uitgebreid aan bod. Preventieadviseurs zullen hun interne noodplannen ook moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Specifieke praktijkgerichte veiligheidsopleiding, zoals het gebruik van de juiste blustechnieken, zal nodig zijn voor alle actoren. Ook Fluvius zal alle zeilen moeten bijzetten om tegen de vooropgestelde data de elektriciteitsnetten te optimaliseren. Ook sensibiliseringscampagnes tot ‘slim laadgedrag’ zullen nodig zijn. Ook dit komt aan bod tijdens deze studiedag. (17/10/2022)

 

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be