Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

mei 2022

UNU-CRIS Memorandum of Understanding

De gouverneur woonde de ceremonie ter gelegenheid van de ondertekening van het Memorandum of Understanding bij.  Deze plechtigheid ging door in de Gotische zaal van het stadhuis.  Tijdens deze ceremonie gaf de gouverneur een toespraak over het economisch belang van West-Vlaanderen in het kader van internationalisering. (24/05/2022)

Raad van bestuur en algemene vergadering WPS

Onder voorzitterschap van de gouverneur vonden  de raad van bestuur en de algemene vergadering van de WPS plaat op de campus POV in Zedelgem.  Na de goedkeuring van de verslagen van de vorige vergadering was er de bespreking van de aanstelling van nieuwe leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering en een stand van zaken van de werking van de school.  Tenslotte volgde de bespreking van de financiën.  (23/05/2022)

Oostende voor Anker

De gouverneur bracht een bezoek aan de 21ste editie van ‘Oostende voor Anker’. Dit is hét evenement voor iedereen die interesse heeft in maritieme geschiedenis. Na de verwelkoming door burgemeester Bart Tommelein en het organisatieteam bezocht de gouverneur De Wetwheels Foundation, een liefdadigheidsinstelling die als doelstelling heeft het meenemen op zee van mensen met een handicap. Ze doen dit reeds sedert 2012. Hierdoor kunnen er jaarlijks 1000 personen op zee, los van leeftijd of soort handicap. Ook een bezoek aan de driemasters Belem en Le François stond op het programma. Dit jaar is er ook de viering van  de 500ste verjaardag van de wereldexpeditie van Magelaan en Elcano met een tentoonstelling in de Anglicaanse kerk in Oostende. De gouverneur ging er de unieke collectie zee- en wereldkaarten en artefacten ontdekken. Deze worden uitgeleend door het Spaans Geografisch instituut. (20/05/2022)

Event Global Ambassadors Voka

 Voka West-Vlaanderen organiseerde een event in de Ambtswoning van de gouverneur voor de Global Ambassadors. Dit is een select netwerk van een 20-tal ondernemers of kaderleden die een uitgebreide kennis hebben rond een bepaald land waarvoor zij ambassadeur zijn. De deelnemers maakten kennis met nieuwe Global Ambassadors en bespraken bepaalde hot topics rond internationaal ondernemen. Ook erediplomaat Frans Vandaele was aanwezig en sprak de aanwezigen toe vanuit zijn ervaring rond de Belgische internationale diplomatie. (20/05/2022)

Infosessie wonen en bestuurlijke handhaving

Op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé werd een infosessie georganiseerd rond “bestuurlijke handhaving” in het Boeverbos op 25 mei. Het thema “wonen” stond centraal. Hoe pakt de burgemeester dit aan? Hoe zorgt hij/zij dat men geen criminele activiteiten faciliteert of toestaat?  
Professor Jelle Janssens van de U Gent was moderator van dienst. Steven Van Aeldeweereld, inspecteur van de Vlaamse wooninspectie lichtte zijn dienst en bevoegdheden toe. De burgemeester van De Panne, Bram Degrieck gaf een moedige getuigenis over de problemen, bekommernissen en toekomstvisie in zijn gemeente. De burgemeester van Blankenberge, Björn Prasse, die schepen van wonen was in een vorig leven, deelde zijn ervaringen en besprak de structurele multidisciplinaire aanpak om een betaalbaar en gevarieerd woonaanbod te bieden. Peter Jonkheere, deelde zijn ruime ervaringen als projectleider van het multibel project van de stad Oostende, opgestart in 2015. Het doel was en is een halt toe te roepen aan het aanzuigeffect van armoede gelinkt aan slechte woonkwaliteit.  Lies Boeken, strategisch projectleider bouwen en wonen Antwerpen lichtte de procedure ontvoogding toe. Ze had het over de aanpak van overlastpanden, verdachte pandeigenaars, toerisme in wonen en arbeidsmigranten. 
Filiep De Ketelaere, arbeidsauditeur van West-Vlaanderen sloot af met een inkijk in de justitiële aanpak bij inbreuken op de Vlaamse wooncodex, mensenhandel en -smokkel, huisjesmelkerij en wat de meerwaarde is financieel rechercheren en de samenwerking met de burgemeester, gemeente. (25/05/2022)

Overleg TaskForce Transmigratie

Op 23 mei had de Gouverneur opnieuw een overleg met de TaskForce Transmigratie. Samen met de lokale en federale kernactoren werden de feiten en cijfers diepgaander geanalyseerd. De doelstelling om informatie-gestuurd en gericht te werken op groeperingen en daders is succesvol. De samenwerking met de buitenlandse politiediensten werd hiervoor in het najaar aangescherpt. De Gouverneur blijft vooral verder ijveren voor het opzetten van een ‘kust-camera-schild’ voor de preventie detectie van de oversteken met kleine bootjes op de Noordzee. Dit blijft nog steeds de centrale modus operandi van de smokkelaars. Vele mensenlevens worden hierdoor op het spel gezet, wat onaanvaardbaar blijft.

Prijsuitreiking digitale quiz ‘fietstoerisme in harmonie’

“Een veilige plaats voor elke fietser op onze West-Vlaamse wegen is het jaarlijkse opzet om het fiets- en wielertoerisme in onze provincie veilig, hoffelijk, reglementair, leefbaar en harmonieus te houden. Respect voor de verkeersregels, correct uitgeruste fietsen en veilige fietspaden zijn de voornaamste pijlers van de campagne” benadrukte de gouverneur tijdens de prijsuitreiking ter gelegenheid van de digitale quiz. De winnares mocht haar prijs in ontvangst nemen, de andere winnaars kregen die, omwille van corona, via de post toegestuurd. (23/05/2022)

 

Vlootparade op de Schelde

Ter gelegenheid van de viering van de 75ste verjaardag van de Belgische Marine woonde de gouverneur de start bij van de feestelijkheden.  Dit gebeurde met een vlootparade van 9 schepen van de Belgische en Nederlandse marine die de Schelde afvoeren.  Deze viering gebeurde in aanwezigheid van ZM de Koning.  (18/05/2022)

Actie “Afleiding in het verkeer kan dodelijk zijn”

De gouverneur woonde de nationale actie tegen afleiding achter het stuur, georganiseerd door de federale wegpolitie, in Veurne bij.  In West-Vlaanderen namen zowel de lokale als de federale politiediensten hieraan deel.  Ook VSV (Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde) sloot aan met hun sensibiliseringscampagne “Negeer je vrienden, focus op de weg, niet op je gsm”.  Met vereende krachten, door de inspanningen te bundelen, wordt een duidelijk signaal gegeven: gsm gebruik en andere vormen van afleiding van de weggebruiker in het verkeer kan dodelijk zijn.  Dit werd recent pijnlijk duidelijk in de provincie West-Vlaanderen bij twee dodelijke verkeersongevallen: één met een minderjarige fietsster en één met een bestuurder van een lichte vrachtauto.  Beiden waren afgeleid en hadden de gsm in de hand toen het fout liep.

Bezoek aan stedelijk natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen

In het Seine-Scheldeproject wil het luik Rivierherstel Leie watergebonden, terrestrische natuur realiseren langs de Leieboorden. Vanuit de rol als intendant in dit project bracht de gouverneur een bezoek aan het Gentse natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen. Dit natuurreservaat is te beschouwen als een goede praktijk voor de invulling van de doelstellingen voor het luik Rivierherstel Leie. Met een consistent beleid wist de stad Gent er de voorbije decennia 200 ha te verwerven waarvan tijdens de winterperiode een aanzienlijk deel overstroombaar gebied is. Het is te beschouwen als een groene parel ingesloten in het verstedelijkte Gentse kerngebied. Er zijn beheersovereenkomsten met landbouwers die in goede verstandhouding de natuurdoelstellingen helpen realiseren. (17.05.2022)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be