Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

maart 2022

Diner met ambassadeur van Chili

De gouverneur werd door Z.E. Patricio Torres, ambassadeur van Chili, uitgenodigd voor een diner in de officiële residentie van de ambassadeur in Brussel.  Tijdens dit diner kwamen diverse topics aan bod.  Een belangrijk item was de aanstaande dienstreis van de gouverneur naar Chili.  (22/03/2022)

Staatsbezoek president van Oostenrijk

De President van Oostenrijk, de heer Alexander Van Der Bellen, en zijn echtgenote, mevrouw Doris Schmidauer, brachten op dinsdag 22 maart een officieel bezoek aan de provincie West-Vlaanderen.
’s Morgens bezochten ze VEG-i_TEC in Kortrijk.  VEG-i-TEC is een proeftuin in samenwerking met de UGent  voor groente- en aardappelverwerkende bedrijven die hun productieprocessen willen innoveren en organiseren.  Aansluitend werden ze ontvangen in Brugge door de gouverneur en de burgemeester.  Na het ondertekenen van de Gulden Boeken genoot het gezelschap van een lunch in de Ambtswoning.  Na de lunch volgde een korte wandeling door de stad met aansluitend een bezoek aan het Europacollege. (22/03/2022)

 

Algemene vergadering VLIZ

Aansluitend aan het bestuursorgaan van het VLIZ volgde de algemene vergadering. Hier werden onder andere ontslagen en benoemingen van het bestuursorgaan, het activiteiten en financieel verslag 2021, de begroting 2022 en de voorlopige begroting 2023 alsook de goedkeuring van rekeningen en begroting. (23/03/2022)

Bestuursorgaan VLIZ

De gouverneur woonde de vergadering van het bestuursorgaan van het VLIZ in Oostende bij.  Op de goedgevulde agenda stonden diverse onderwerpen zoals de werkplannen 2022, personeels- en financiële aangelegenheden, overeenkomsten en convenanten en tenslotte de voorbereiding van de algemene vergadering. (23/03/2022)

Provinciaal droogteoverleg

Voortaan geldt een permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch kwetsbare stroomgebieden van de Bornebeek en het opwaartse traject van de Hertsbergebeek/Ringbeek. Dat heeft het provinciaal droogteoverleg op 9 maart beslist. Verder stond ook de bespreking van de droogtetoestand, de verziltingsproblematiek en de samenwerking tussen de IJzerpolders op de agenda. (21/03/2022)

High Level Taskforce Droogte

Onder voorzitterschap van minister Demir was er tijdens de high level taskforce droogte een toelichting van de actuele droogtetoestand en een terugkoppeling over de genomen initiatieven sinds vorig najaar. West-Vlaanderen bevestigde kandidaat te zijn om het uitgewerkte reactief afwegingskader aan een praktijktest te onderwerpen, eventueel door een droogte-event te simuleren. Verder kregen de deelnemers een overzicht van de lopende blue dealacties en de projecten van de drinkwatermaatschappijen. (21/03/2022)

Adviesgroep Droogte

De Adviesgroep Droogte kwam een eerste keer online bijeen op 21 maart om de droogtetoestand te beoordelen. Er waren de voorbije maanden normale neerslagwaarden behalve in het westen was het iets droger. De situatie van normaal beheer blijft van kracht. Beperkende droogtemaatregelen zijn nog niet aan de orde. (21/03/2022)

Ontvangst delegatie Saksen

Maandagavond 21 maart ontving de gouverneur een delegatie uit de Duitse deelstaat Saksen voor een diner.  De delegatie werd geleid door Martin Dullig, Viceminister-president en Minister van Economie, Werk en Verkeer.  Viceminister-president en Minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits nam eveneens hieraan deel.  In zijn toespraak legde de gouverneur de nadruk op alle economische troeven van de provincie West-Vlaanderen. (21/03/2022)

Werkbezoek met militair commandant

De gouverneur bracht samen met de militair commandant van West-Vlaanderen Philippe De Cock een bezoek aan het kamp Lombardsijde  in Nieuwpoort  waar een van de kampperiodes plaatsvonden in de context van opleiding TSO Defensie en Veiligheid.  Ter plaatse kregen zij een toelichting over het project TSO Defensie en Veiligheid wat een nauwe samenwerking is tussen het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en onder andere Defensie (maar ook politie, brandweer en de private veiligheidssector).  Daarna volgde een bezoek aan de trainingsactiviteit en een kennismaking met de leerlingen TSO D&V van het MSKA Roeselare.  (10/03/2022)

Overleg korpschef West-Vlaanderen

Op woensdag 9 maart was er opnieuw een fysieke vergadering van de korpschefs West-Vlaanderen in Kortrijk die de gouverneur bijwoonde.  Op de goedgevulde agenda stonden items zoals het project ziekenhuisprotocol West-Vlaanderen, de rapportering dagelijks bestuur van WPS en stand van zaken PROF, feedback stuurgroep 112 van 15 oktober 2021, evaluatie opleiding CP’s, stakingsalarmen, enz…  De vergadering eindigde met onder de andere de bespreking van de cijfers inzake alcohol- en drugscontrole en transmigratie. (09/03/20222)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be