Beste lezer,

Ik wil je graag betrekken bij mijn dagelijkse opdracht. Daarom verstrek ik je zoveel mogelijk informatie. Met deze website wil ik je graag informeren over allerlei zaken, die jou kunnen aanbelangen: preventie van criminaliteit, de procedure voor het rampenfonds, alles over de jachtverloven,… Via het overzicht van alle medewerkers weet je meteen bij wie je met je vraag terecht kan. Je kan ook mijn dagelijkse activiteiten volgen. Ik wens je veel leesplezier en inspiratie!

Carl Decaluwé

oktober 2021

Overleg met Vias

 Luigi Vroman van Vias, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid,  gaf een uiteenzetting over het aanbod van opleiding en coaching. Er zijn diverse mogelijkheden waaronder New urban mobility, Virtual reality fietssimulator, initiatieopleiding e-bike en individuele coaching e-bike.  (26/10/2021)

Openingszitting Europacollege

De openingsceremonie van het academie jaar 2021-2022, Eliane Vogel-Polsky promotie van het Europacollege vond plaats in het Concertgebouw in Brugge. Premier Alexander De Croo woonde deze plechtigheid bij.  De gouverneur verzorgde het welkomstwoord. (27/10/2021)

Ontvangst Ambassadeur van Jordanië

De  nieuwe Ambassadeur van Jordanië, H.E. mevrouw Saja S. Majali bracht een beleefdheidsbezoek aan de gouverneur.  De ambassadeur was vergezeld door Mr. Ahmed Al-Zureikat, Second Secretary bij de ambassade van Jordanië.  Aansluitend was er een ontvangst door de burgemeester in het stadhuis van Brugge. (26/10/2021)

Vergadering stuurgroep Raamakkoord Blankaart

De gouverneur woonde de vergadering van de stuurgroep Raamakkoord Blankaart bij.  De evaluatie van de waterpeilen  in de zomer van 2021, een stand van zaken van de waterkering Blankaart, een stand van zaken en verdere timing van de Nieuwe Stede, de vervanging van de pompen van het pompgemaal Stenensluisvaart door visvriendelijke pompen werden besproken.  Tenslotte kwamen ook nog de brongerichte aanpak, een stand van zaken van de hydrologische isolatie van het ringkanaal van het WPC De Blankaart en de verhoogde geleidbaarheid ter hoogte van innamepunt WBC (De Watergroep) aan bod. (26/10/2021)

Feestelijke opening zetelfabriek Depoorter

Zetelfabriek Depoorter in Sint-Eloois-Winkel maakt al meer dan 40 jaar zetels op maat voor een perfecte zitoplossing. Het bedrijf krijgt nu een nieuwe naam en ook een nieuwe toonzaal. De gouverneur was uitgenodigd op de feestelijke heropening.  Na deelname aan het programma “Andermans Zaken”, een programma rond ondernemen met Kamal Kharmach maakte dit bedrijf een nieuwe doorstart   (17/10/2021)

Overleg stuurgroep 112

Twee keer per jaar komt de stuurgroep 112 samen.  Dit om allerlei aspecten die verband houden met de directe en indirecte werking van de noodcentrale 112 en CIC te bespreken.  In dit overleg – met de gouverneur als voorzitter – zijn vertegenwoordigers van brandweer, medische diensten, politie en logistieke diensten (Civiele Bescherming en Defensie) betrokken, naast uiteraard de noodcentrales zelf en de NV Astrid.  Tijdens de online bijeenkomst werd beslist om voor elke discipline een actiekaart over het gebruik van multidisciplinaire Astridgespreksgroepen op te maken.  Deze multigroepen worden gebruikt bij interventies waarbij verschillende hulpdiensten of disciplines ingezet worden.  Niet elke discipline blijkt even onderlegd om dit te hanteren. Vandaar het initiatief van de actiekaart en verdere opleiding en oefening.  Tevens werd beslist om multidisciplinaire punten van eerste bestemming (PEB’s) te bepalen in de provincie West-Vlaanderen.  Een PEB is een punt waarnaar alle interventiediensten  worden gestuurd vooraleer ze doorgaan naar het interventie terrein.  Tot slot kwam het idee aan bod om eventueel over te gaan tot de gezamenlijke aankoop van een mobiele commandopost operaties of CP-OPS.  In de CP-OPS worden noodsituaties op een veilige afstand operationeel beheerd.  De haalbaarheid van zo een gezamenlijke aankoop zal bekeken worden. (15/10/2021)

Bezoek Ambassadeur van Tunesië

Z.E. de heer Nabil Ammar, bracht een beleefdheidsbezoek aan de gouverneur. De Ambassadeur werd vergezeld door de heer François Piers, ereconsul van Tunesië.  Tijdens dit bezoek werden verschillende  topics besproken.  Na deze ontvangst ging het richting stadhuis voor een ontvangst door de burgemeester. (15/10/2021)

Stuurgroep Raamakkoord Oudlandpolder

Het Raamakkoord Oudlandpolder voorziet in de opmaak van vijfjarenprogramma’s om de gebiedsgerichte doelstellingen te realiseren. Tijdens de stuurgroep was er uitgebreide aandacht voor de status van de verschillende acties in het eerste vijfjarenprogramma. Verder was er een update over de waterbalansstudie in de Oudlandpolder en de stand van zaken van het planningsproces, RUP AGNAS Oudlandpolder. (8/10/2021)

Pagina's

Algemeen secretariaat van de gouverneur

Burg 3
8000 Brugge

tel.: 050/405811
fax.: 050/405800

Stuur een bericht naar de gouverneur

gouverneur@west-vlaanderen.be